Vrátit se k přehledu projektů

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu: Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016

Celková dotace: 120 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 120 000,00 Kč
2016 120 000,00 Kč