Vrátit se k přehledu projektů

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách – pokračování

Řešitel projektu: Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017

Celková dotace: 125 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 125 000 Kč
2017 125 000 Kč