Vrátit se k přehledu projektů

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu: Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018

Celková dotace: 122 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 122 000,00 Kč
2018 122 000,00 Kč