Vrátit se k přehledu projektů

Digitalizace Hvězdářské ročenky, Geologického sborníku a Hospodářských dějin (VISK 7)

Řešitel projektu: Michal Pšenička
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015

Celková dotace: 195 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 195 000,00 Kč
2015 195 000,00 Kč