Vrátit se k přehledu projektů

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2019

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019

Celková dotace: 1 119 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 1 119 000 Kč