Vrátit se k přehledu projektů

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014 (VISK 8)

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014

Celková dotace: 1 260 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 1 260 000 Kč
2014 1 260 000 Kč