Vrátit se k přehledu projektů

Centrální portál knihoven (VISK 8)

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013

Celková dotace: 1 381 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 1 381 000,00 Kč
2013 1 381 000,00 Kč