Jak nás kontaktovat

Aktuální informace o provozu knihovny »

Pro informaci o knihovním fondu a dostupnosti konkrétních titulů a s dotazy všeobecného charakteru kontaktujte pracovníky Informací:

  • tel. 221 403 208;
  • e-mail: infoknav@knav.cz;
  • osobně u informačního pultu
    (je umístěn ve volně přístupném prostoru studovny; informační službu tedy mohou využít i neregistrovaní návštěvníci KNAV).

Pro informaci o poskytovaných službách, možnostech registrace, aktivním uživatelském kontu, vypůjčených dokumentech, možnosti prodloužení legitimace apod. kontaktujte pracovníky Oddělení výpůjčních služeb:

  • tel. 221 403 254
  • e-mail: servis@knav.cz
  • osobně u výpůjčního pultu
    (je umístěn ve volně přístupném prostoru studovny; informace tedy mohou získat i neregistrovaní návštěvníci KNAV).