Pro uživatele

Jsem registrovaným uživatelem Knihovny AV ČR (KNAV)

Chci se přihlásit do katalogu

Chci si prodloužit platnost čtenářského průkazu

Platnost čtenářského průkazu lze prodloužit při osobní návštěvě knihovny po předložení dokladu totožnosti a uhrazení daného poplatku (ceník)

Akceptované doklady totožnosti:

 • občan České republiky: občanský průkaz
 • cizí státní příslušník: cestovní pas nebo řidičský průkaz (občané EU se mohou prokázat také občanským průkazem)

Jiné typy dokladů (např.: ISIC, OPENCARD atd.) nejsou akceptovány.


Chci si prodloužit výpůjční lhůtu dokumentů

 1. Přihlaste se.
 2. V horní navigační liště klikněte na odkaz Čtenář.
 3. Zvolte „Výpůjčky“ (kliknutím na číslo v pravém sloupci).
 4. Prodloužení výpůjční lhůty můžete provést po kliknutí na číslo v levém sloupci „Poč.“ v sekci „Podrobnosti o výpůjčce“.
 5. Zde v řádku „Prodloužení“ naleznete informaci o možnosti prodloužení.

Požádat o prodloužení vypůjčených dokumentů můžete také e-mailem (servis@knav.cz) nebo telefonicky (221 403 254).

Více informací o prodlužování vypůjčených dokumentů najdete zde.

Chci si objednat nebo rezervovat dokument

Postup pro online objednávání nebo rezervování dokumentů:

 1. Přihlaste se.
 2. Vyhledejte požadovaný dokument (stručný návod, jak hledat knihy)
 3. Ve sloupci „Umístění“ klikněte u žádaného titulu na odkaz „Knihovna AV ČR“.
 4. V levém sloupci klikněte na odkaz „Požadavek“
 5. Potvrďte požadavek kliknutím na tlačítko „OK“ vlevo dole.
 6. Pro nové hledání klikněte na odkaz „Vyhledávání“ v horní navigační liště.
 7. Po ukončení objednávání se vždy odhlašte kliknutím na odkaz „Odhlášení (konec)“.

Více informací o online vyhledávání a objednávání najdete zde.

Objednat nebo rezervovat dokument můžete také e-mailem (servis@knav.cz) nebo telefonicky (221 403 254).

Chci využít volně přístupný fond ve studovně KNAV

Pro prezenční půjčování volně přístupného fondu ve studovně KNAV je nutné zvolit jednu z možností registrace.

Podrobnější informace připravujeme.

 

Chci využít internet v KNAV

Připojení k internetu v KNAV je možné následujícími způsoby:

WiFi

Počítačová studovna

Více informací o způsobu připojení a podmínky využívání internetu najdete zde.

 

Chci využít vzdálený přístup

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze registrovaným uživatelům Knihovny AV ČR, v. v. i., kteří mají platný čtenářský průkaz (více zde). Registraci pro vzdálený přístup k EIZ lze uskutečnit bez fyzické návštěvy KNAV (více zde).

Více informací o vzdáleném přístupu a přihlášení zde.

 

Chci využít reprografické a/nebo knihařské služby KNAV

Kompletní přehled reprografických a knihařských služeb najdete zde:

 

Chci si objednat vypracování rešerše

Bez nutnosti registrace je možné objednat si vyhotovení rešerše (ceník):

 • zpracování rešeršních požadavků z databází dostupných v KNAV a z Internetu;
 • rešerše tematické, autorské, vyhledávání časopisů, citační analýzy z databází Web of Knowledge a SCOPUS;
 • zjišťování Impact Factoru z Journal Citation Reports (z databáze JCR i z tištěné verze);
 • vyhledávání Hirsch-indexu z databází Web of Science a SCOPUS;
 • poradenská a konzultační činnost týkající se databází;
 • rešerše z fondu Knihovny AV ČR, kartotéky KENCI (kartotéka encyklopedických informací) a z Internetu;
 • vyhledávání věcných a biografických informací.

Kontakt:

 

Chci digitalizovat dokument

Nejsem registrovaným uživatelem Knihovny AV ČR (KNAV)

Chci se registrovat

Připravujeme pro vás online poradce pro vhodný typ registrace.

Pro všechny typy registrací (včetně jednodenního vstupu) jsou požadovány výhradně tyto průkazy totožnosti:

 • občan České republiky: občanský průkaz
 • cizí státní příslušník: cestovní pas nebo řidičský průkaz (občané EU se mohou prokázat také občanským průkazem)

Jiné typy dokladů (např. ISIC, OPENCARD atd.) nejsou akceptovány.

Typy registrace:

 

Před registrací chci zjistit, jestli je v KNAV k dispozici dokument, který potřebuji

Informaci o dostupnosti dokumentu ve fondu KNAV můžete zjistit:

 

Chci využít služby KNAV jednorázově (bez registrace)

Služby pro uživatele

Reprografie a knihařské služby

Zázemí

Internet a výpočetní technika

Ostatní