Další odborné aktivity

Služby poskytované Knihovědným oddělením

  • Poradenská a konzultační činnost v oblasti zpracovávání historických knižních fondů
  • Vyhledávání informací z bibliografické kartotéky i databáze cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (nikoli v rozsahu tematických rešerší)
  • Zajišťování výpůjček dokumentů ze speciálního depozitáře historického fondu KNAV