Podmínky užití

 Autorem celého obsahu, grafiky, textů, zdrojových kódů a jejich částí je Knihovna AV ČR, v.v.i.

Dílo je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11. Šíření je možné pouze s písemným souhlasem Knihovny AV ČR, v.v.i.

Autorská práva a ochrana osobních údajů

Knihovna AV ČR, v.v.i. zaručuje svým návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Knihovna AV ČR, v.v.i. nesbíráneshromažďuje žádné osobní údaje, které mu návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou.

Žádná data nebudou poskytnuta třetím osobám. Informace shromážděné při práci nebudou zneužita.