Informace o časopisech

« Vrátit se zpět na formulář

Finanční podpora bude poskytnuta u časopisů zahrnutých v seznamu časopisů z Web of Science, Scopus nebo ERIH. Možnost ověření aktuálního zahrnutí Vámi zvoleného časopisu ve výše zmíněných databázích je na adresách:

Web of Science:

Seznam časopisů s impact faktorem je na stránkách isiknowledge.com (kliknout na "establish a new session") - rozlišení na volně dostupné (Open Access) a ostatní bohužel není možné. Ostatní časopisy indexované ve Web of Science, ale bez impact faktoru lze nalézt na těchto stránkách pod obsahem příslušného oboru. Aktuální seznam Open Access časopisů zahrnutých ve WoS je umístěn zde.

Scopus:

Seznam celé produkce zahrnuté v databázi Scopus – podle písmena v abecedě zkontrolujte přítomnost Vámi zvoleného periodika. Totéž ve formátu .xls (excel) lze i na adrese http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts (po pravé straně v Key Links - List of Titles). Seznam Open Access periodik je také umístěn na těchto stránkách pod názvem Open Access Titles.

ERIH:

Seznam produkce zahrnuté v ERIH je umístěn na stránkách esf.org (rozlišení volně dostupných a ostatních časopisů bohužel není možné). Totožný seznam ve formátu PDF sloučený do jednoho abecedního seznamu je umístěn zde.