Dotace pro podporu publikování formou Open Access v Akademii věd ČR

Dotace pro podporu Open Access publikování byla Akademickou radou zrušena viz směrnice

Podmínky pro přidělení dotace:

Pravidla pro přidělování dotace na podporu publikování formou Open Access [odkaz vede na PDF soubor, 340 Kb]
Informace o podporovaných časopisech

Pro rok 2014 byla do fondu pro přidělení dotace alokována částka 1.000.000 Kč.

Ve fondu zbývá 0 Kč.

Vážení žadatelé o dotaci pro podporu publikování formou Open Access,

s politováním Vám sděluji, že finanční prostředky vyčleněné v letošním roce k podpoře této formy publikování byly vyčerpány, a proto v souladu s Pravidly pro přidělování dotace již nelze v tomto kalendářním roce další žádosti podpořit. Děkuji Vám za pochopení.

Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
předseda Ediční rady AV ČR