Knižní tipy

V našem elektronickém zpravodaji Informace vyšel v rubrice Osobnosti z dějin vědy a techniky článek o Edwardu Jennerovi, který se proslavil zavedením první účinné a zároveň bezpečné vakcíny proti pravým neštovicím a bývá proto často nazýván „otec imunologie“.

K článku jsme připravili jsme výběr knih týkající se očkování jeho historie, současnosti i budoucnosti. Výběr je doplněn knihami na téma infekční lékařství, virologie, epidemiologie a imunologie. Zjistěte, jak se čeští lékaři a vědci podíleli na nalezení léků proti AIDS nebo vymýcení neštovic. Račte se začíst.

string(1018) "Očkování v dospělém věku je jednou z nejrychleji se rozvíjejících součástí vakcinace. S prodlužujícím se věkem neustále narůstá počet dospělých osob v populaci. Nejvíce je to znatelné v seniorské věkové kategorii a v kategorii chronicky nemocných – rizikových pacientů. Proto je řada nově vyvíjených očkovacích látek a nově vznikajících očkovacích schémat a doporučení zaměřena specificky do dospělého věku. Dnešní možnosti vakcinace dospělých se za posledních 20 let významně rozšířily. Očkování se již stalo součástí každého věku. Novým fenoménem je zavádění přeočkování původně dětských očkování v dospělosti a rozšiřování indikačních skupin pro primovakcinaci. Očkování tak stále více proniká do běžné praxe řady lékařských odborností. Kniha je věnována nejen základním a teoretickým aspektům vakcinace, ale zaměřuje se zejména na praktické aspekty očkování dospělých v každodenní praxi."

Chlíbek, Roman

Očkování dospělých

Očkování v dospělém věku je jednou z nejrychleji se rozvíjejících součástí vakcinace. S prodlužujícím se věkem neustále narůstá počet dospělých osob v populaci. Nejvíce je to znatelné v seniorské věkové kategorii a v kategorii chronicky nemocných – rizikových pacientů. Proto je řada nově vyvíjených očkovacích látek a nově vznikajících očkovacích schémat a doporučení zaměřena specificky do dospělého věku. Dnešní možnosti vakcinace dospělých se za posledních 20 let významně rozšířily. Očkování se již stalo součástí každého věku. Novým fenoménem je zavádění přeočkování původně dětských očkování v dospělosti a rozšiřování indikačních skupin pro primovakcinaci. Očkování tak stále více proniká do běžné praxe řady lékařských odborností. Kniha je věnována nejen základním a teoretickým aspektům vakcinace, ale zaměřuje se zejména na praktické aspekty očkování dospělých v každodenní praxi.

Nakladatel: Mladá fronta, 2018

string(475) "Mass vaccination campaigns are political projects that presume to protect individuals, communities, and societies. Like other pervasive expressions of state power – taxing, policing, conscripting – mass vaccination arouses anxiety in some people but sentiments of civic duty and shared solidarity in others. This collection of essays gives a comparative overview of vaccination at different times, in widely different places and under different types of political regime."

Blume, Stuart S., Christine Holmberg a Paul Greenough

The politics of vaccination: a global history

Mass vaccination campaigns are political projects that presume to protect individuals, communities, and societies. Like other pervasive expressions of state power – taxing, policing, conscripting – mass vaccination arouses anxiety in some people but sentiments of civic duty and shared solidarity in others. This collection of essays gives a comparative overview of vaccination at different times, in widely different places and under different types of political regime.

Nakladatel: Manchester University Press, 2017

string(644) "Kniha, jež vám pomůže při těžkém rozhodování, proti kterým nemocem a kdy nechat očkovat své dítě. Najdete v ní informace o průběhu, rizicích a četnosti výskytu jednotlivých nemocí, proti nimž existuje očkování, o složení vakcín a jejich možných vedlejších účincích. Jsou v ní rozebrány možné souvislosti očkování a autismu a kontroverzní otázky týkající se výzkumu bezpečnosti vakcín. Kniha se týká jak očkování, která jsou povinná, tak očkování nepovinných, a pro ty, kterým nevyhovuje obvyklý očkovací kalendář, jsou v knize uvedeny návrhy alternativních kalendářů."

Sears, Robert W.

Kniha o očkování: jak se správně rozhodnout ve prospěch svého dítěte

Kniha, jež vám pomůže při těžkém rozhodování, proti kterým nemocem a kdy nechat očkovat své dítě. Najdete v ní informace o průběhu, rizicích a četnosti výskytu jednotlivých nemocí, proti nimž existuje očkování, o složení vakcín a jejich možných vedlejších účincích. Jsou v ní rozebrány možné souvislosti očkování a autismu a kontroverzní otázky týkající se výzkumu bezpečnosti vakcín. Kniha se týká jak očkování, která jsou povinná, tak očkování nepovinných, a pro ty, kterým nevyhovuje obvyklý očkovací kalendář, jsou v knize uvedeny návrhy alternativních kalendářů.

Nakladatel: Argo, 2014

string(631) "V České republice má prevence infekčních onemocnění prostřednictvím očkování dlouhou tradici. Přesto je informací o nových vakcínách a trendech v očkování u odborné veřejnosti stále nedostatek. Nové směry ve vývoji vakcín a detailní znalost původců i epidemiologie mnoha infekcí s sebou v posledních několika málo letech přinesly řadu zcela nových, i u nás již zaregistrovaných očkovacích látek. Kniha přináší přehled dostupných očkovacích látek ve formě lexikonu, který ve zjednodušené formě informuje nejen o infekci, proti které chrání, ale také o vlastní vakcíně."

Beran, Jiří a Jiří Havlík

Lexikon očkování

V České republice má prevence infekčních onemocnění prostřednictvím očkování dlouhou tradici. Přesto je informací o nových vakcínách a trendech v očkování u odborné veřejnosti stále nedostatek. Nové směry ve vývoji vakcín a detailní znalost původců i epidemiologie mnoha infekcí s sebou v posledních několika málo letech přinesly řadu zcela nových, i u nás již zaregistrovaných očkovacích látek. Kniha přináší přehled dostupných očkovacích látek ve formě lexikonu, který ve zjednodušené formě informuje nejen o infekci, proti které chrání, ale také o vlastní vakcíně.

Nakladatel: Maxdorf, 2008

string(342) "Publikace obsahuje zasvěcené shrnutí dosavadních znalostí včetně historických pasáží. Druhá část popisuje stav vakcinace na počátku nového tisíciletí. Třetí část je věnována vakcínám nových generací. V roce 2006 publikace získala Liškovu cenu v oboru alergologie a klinická imunologie a Cenu prezidia ČLS JEP."

Jiří Beran, Jiří Havlík a Vladimír Vonka

Očkování: minulost, přítomnost, budoucnost

Publikace obsahuje zasvěcené shrnutí dosavadních znalostí včetně historických pasáží. Druhá část popisuje stav vakcinace na počátku nového tisíciletí. Třetí část je věnována vakcínám nových generací. V roce 2006 publikace získala Liškovu cenu v oboru alergologie a klinická imunologie a Cenu prezidia ČLS JEP.

Nakladatel: Galén, 2005

string(712) "DNA vaccines explores innovative approaches and technologies used to design, deliver, and enhance the efficacy of DNA vaccines. Featuring applications which should be of great value in moving vaccines from research to clinic, this detailed volume includes sections on DNA vaccine design and enhancement, delivery systems, production, purification, and quality, as well as chapters on new vaccine applications. Written in the highly successful Methods in Molecular Biology series format, chapters contain introductions their respective topics, lists of the necessary materials and reagents, step-by-step, readily reproducible laboratory protocols, and tips on troubleshooting and avoiding known pitfalls."

Monica Rinaldi, Daniela Fioretti a Sandra Iurescia

DNA vaccines: methods and protocols

DNA vaccines explores innovative approaches and technologies used to design, deliver, and enhance the efficacy of DNA vaccines. Featuring applications which should be of great value in moving vaccines from research to clinic, this detailed volume includes sections on DNA vaccine design and enhancement, delivery systems, production, purification, and quality, as well as chapters on new vaccine applications. Written in the highly successful Methods in Molecular Biology series format, chapters contain introductions their respective topics, lists of the necessary materials and reagents, step-by-step, readily reproducible laboratory protocols, and tips on troubleshooting and avoiding known pitfalls.

Nakladatel: Humana Press, 2014

string(714) "Kniha nabízí nový úhel pohledu na příběh nalezení léků proti AIDS, který je spojen se jménem českého vědce Antonína Holého. Tento úspěch české vědy je zároveň příběhem spolupráce českého chemika s belgickým virologem Erikem de Clercqem a americkým chemikem a úspěšným manažerem společnosti Gilead Sciences Johnem Martinem. Jejich spolupráce je v knize zasazena do historických kulis nejen vývoje virologie a rozšíření smrtonosné epidemie AIDS, ale také studené války. Hlavní osou knihy je vyprávění o tom, jak se látky syntetizované Antonínem Holým dostávaly přes železnou oponu na Západ a co se s nimi dále dělo, než se z nich stal úspěšný lék."

Renilde Loeckx

Trojúhelník studené války: jak vědci na Východě a Západě pokořili HIV

Kniha nabízí nový úhel pohledu na příběh nalezení léků proti AIDS, který je spojen se jménem českého vědce Antonína Holého. Tento úspěch české vědy je zároveň příběhem spolupráce českého chemika s belgickým virologem Erikem de Clercqem a americkým chemikem a úspěšným manažerem společnosti Gilead Sciences Johnem Martinem. Jejich spolupráce je v knize zasazena do historických kulis nejen vývoje virologie a rozšíření smrtonosné epidemie AIDS, ale také studené války. Hlavní osou knihy je vyprávění o tom, jak se látky syntetizované Antonínem Holým dostávaly přes železnou oponu na Západ a co se s nimi dále dělo, než se z nich stal úspěšný lék.

Nakladatel: Academia, 2019

string(673) "Viruses interact with host cells in ways that uniquely reveal a great deal about general aspects of molecular and cellular structure and function. Molecular and Cellular Biology of Viruses leads students on an exploration of viruses by supporting engaging and interactive learning. All the major classes of viruses are covered, with separate chapters for their replication and expression strategies, and chapters for mechanisms such as attachment that are independent of the virus genome type. Specific cases drawn from primary literature foster student engagement. Examples come from the most-studied and medically important viruses such as HIV, influenza, and poliovirus."

Phoebe Lostroh

Molecular and cellular biology of viruses

Viruses interact with host cells in ways that uniquely reveal a great deal about general aspects of molecular and cellular structure and function. Molecular and Cellular Biology of Viruses leads students on an exploration of viruses by supporting engaging and interactive learning. All the major classes of viruses are covered, with separate chapters for their replication and expression strategies, and chapters for mechanisms such as attachment that are independent of the virus genome type. Specific cases drawn from primary literature foster student engagement. Examples come from the most-studied and medically important viruses such as HIV, influenza, and poliovirus.

Nakladatel: CRC Press, 2019

string(909) "Kniha pojednává o problematice vysoce nebezpečných nákaz v podmínkách České republiky. Definuje problematiku vysoce nebezpečných nákaz (VNN), dominantně se zaměřením na VNN s interhumánním přenosem, resp. s potenciálem interhumánního přenosu. Popsán je aktuální stav a možnosti v České republice. Uvedeny jsou příklady výskytu VNN a charakteristika vybraných onemocnění, obecně jsou rovněž popsány systémy řešení výskytu VNN v ČR a pohled na jejich řešení z různých úrovní systému (např. epidemiolog, zdravotnické zařízení, centrum VNN na Bulovce, možnosti AČR – Centrum Těchonín). Uvedeny jsou i možnosti laboratorní diagnostiky a současné možnosti očkování jako významného preventivního opatření. V neposlední řadě bude nastíněna spojitost s problematikou bioterorismu. Aktuální je i téma rizika VNN při migraci obyvatel."

Jan Smetana

Vysoce nebezpečné nákazy

Kniha pojednává o problematice vysoce nebezpečných nákaz v podmínkách České republiky. Definuje problematiku vysoce nebezpečných nákaz (VNN), dominantně se zaměřením na VNN s interhumánním přenosem, resp. s potenciálem interhumánního přenosu. Popsán je aktuální stav a možnosti v České republice. Uvedeny jsou příklady výskytu VNN a charakteristika vybraných onemocnění, obecně jsou rovněž popsány systémy řešení výskytu VNN v ČR a pohled na jejich řešení z různých úrovní systému (např. epidemiolog, zdravotnické zařízení, centrum VNN na Bulovce, možnosti AČR – Centrum Těchonín). Uvedeny jsou i možnosti laboratorní diagnostiky a současné možnosti očkování jako významného preventivního opatření. V neposlední řadě bude nastíněna spojitost s problematikou bioterorismu. Aktuální je i téma rizika VNN při migraci obyvatel.

Nakladatel: Mladá fronta, 2018

string(747) "Docent Zdeněk Ježek, přední český epidemiolog, zachytil ve svém autobiografickém díle unikátní dlouholeté zkušenosti lékaře z mnoha oblastí světa. Z pověření Světové zdravotnické organizace v 60. letech minulého století mapoval epidemiologickou situaci v Mongolsku, jako vedoucí epidemiolog se podílel na programu eradikace neštovic v Indii a Somálsku, zkoumal virové hemoragické horečky v oblastech tropických pralesů ve střední Africea účastnil se výzkumu nemoci AIDS. Jako vedoucí odborné skupiny zdravotníků v 90. letech likvidoval epidemii eboly v africkém Zairu. V roce 2003 byl jmenování Rytířem českého lékařského stavu za úspěšnou mezinárodní spolupráci při eradikaci neštovic."

Zdeněk Ježek

Ve znamení neštovic: český epidemiolog ve službách WHO

Docent Zdeněk Ježek, přední český epidemiolog, zachytil ve svém autobiografickém díle unikátní dlouholeté zkušenosti lékaře z mnoha oblastí světa. Z pověření Světové zdravotnické organizace v 60. letech minulého století mapoval epidemiologickou situaci v Mongolsku, jako vedoucí epidemiolog se podílel na programu eradikace neštovic v Indii a Somálsku, zkoumal virové hemoragické horečky v oblastech tropických pralesů ve střední Africea účastnil se výzkumu nemoci AIDS. Jako vedoucí odborné skupiny zdravotníků v 90. letech likvidoval epidemii eboly v africkém Zairu. V roce 2003 byl jmenování Rytířem českého lékařského stavu za úspěšnou mezinárodní spolupráci při eradikaci neštovic.

Nakladatel: Academia, 2010

string(583) "Populárně-naučná publikace zachycuje vývoj poznání virů a jejich význam především z hlediska humánní medicíny a na několika příkladech chorob (neštovice, dětská obrna, AIDS, SARS, chřipka, marburg a ebola) popisuje možnosti, jak s těmito infekčními mikroorganismy bojovat. Další kapitola se zabývá možnostmi zneužití virů při terorismu a jako biologických bojových prostředků. V závěru autoři uvažují o významu virů v současnosti i budoucnosti, o možnostech ochrany před virovými nákazami a o využití virů ve prospěch člověka."

Jan Konvalinka, Ladislav Machala

Viry pro 21. století

Populárně-naučná publikace zachycuje vývoj poznání virů a jejich význam především z hlediska humánní medicíny a na několika příkladech chorob (neštovice, dětská obrna, AIDS, SARS, chřipka, marburg a ebola) popisuje možnosti, jak s těmito infekčními mikroorganismy bojovat. Další kapitola se zabývá možnostmi zneužití virů při terorismu a jako biologických bojových prostředků. V závěru autoři uvažují o významu virů v současnosti i budoucnosti, o možnostech ochrany před virovými nákazami a o využití virů ve prospěch člověka.

Nakladatel: Academia, 2013