Katalogy

Chci dokument z fondu KNAV

(vyhledávání tištěných dokumentů a elektronických knih)


 • téměř 500.000 knih, 150.000 elektronických knih a 22.000 titulů časopisů
 • všechny tituly získané do fondu knihovny od roku 1993 (starší dokumenty jsou průběžně doplňovány, jejich kompletní seznam lze prohledávat buď ve jmenném nebo předmětovém lístkovém katalogu KNAV).

 

Nenašli jste to, co hledáte?
Zkuste další možnosti vyhledávání…

... tištěných dokumentů

Katalog knih

 • Vstup do katalogu – vyhledávání
 • Přihlášení
 • Pro registrované uživatele možnost online objednání, rezervace a prodlužování výpůjček.
 • Všechny tituly získané do fondu knihovny od roku 1993 (starší dokumenty jsou průběžně rekatalogizovány, jejich kompletní seznam lze prohledávat buď ve jmenném nebo předmětovém lístkovém katalogu KNAV).
 • Celkem téměř 500.000 knihovních jednotek.

Katalog časopisů

 • Vstup do katalogu – vyhledávání
 • Přihlášení
 • Možnost online objednání.
 • Obsahuje všechny tituly časopisů z fondu KNAV
 • Celkem cca 22.000 titulů (tištěných) časopisů

Naskenované lístkové katalogy

 • Generální jmenný katalog
  Knihovny AV ČR obsahuje všechny tituly, které získala knihovna do konce roku 1992.
 • Generální předmětový katalog
  obsahuje všechny tituly, které získala knihovna do konce roku 1992.
 • Lístkový katalog ČAVU
  Naskenovaný lístkový katalog fondu knihovny České akademie věd a umění (ČAVU), která se začala budovat od počátku roku 1891. Obsahuje celkem 75.927 svazků.
 • Lístkový katalog MAP
  Naskenovaný lístkový katalog knihovny Masarykovy akademie práce (MAP). MAP byla založena v roce 1920 a ve fondech její knihovny byla zastoupena především technická, přírodovědná a ekonomická literatura. Koncem roku 1952 obsahovala knihovna přes 30 000 svazků, z nichž většina byla získána darem.

Nenašli jste to, co hledáte? Můžeme vám požadovanou knihu nebo článek z časopisu získat v jiné knihovně (placená služba), případně můžete v jiné knihovně zkusit štěstí sami.

 

 

... elektronických dokumentů

Portál elektronických časopisů a knih KNAV

 • Vstup do portálu
  Přístup k dostupným elektronickým časopisům v KNAV (cca 30.000 titulů). Portál uživatelům umožňuje vyhledat tituly časopisů dostupné v předplácených online databázích a ve vybraných volně dostupných digitálních archivech. Prostřednictvím SFX ikony lze využít nabídku přidaných služeb (SFX Menu) pro daný titul. Základní návod ve formátu pdf je dostupný zde.
  Portál umožňuje také vyhledávání elektronických knih ve fondu KNAV.

Elektronická kopie článku

 • Elektronickou kopii článku z časopisu, který není ve fondu KNAV, můžete získat prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK) – služby poskytované online po registraci do VPK, jejím prostřednictvím lze získávat elektronické kopie článků v jejím katalogu.
 • VPK sdružuje periodika více než 50 českých knihoven
 • Placená služba provozovaná Národní technickou knihovnou v Praze
 • Vstup do katalogu
 • Více informací

Digitalizovaná kniha na objednání

 • Prostřednictvím služby eBooks on Demand (EOD) lze po registraci online objednat digitalizování knih vydaných v letech 1500–1900 obsažených v souborném katalogu EOD, jenž sdružuje katalogy 20 knihoven z 10 evropských zemí včetně ČR.
 • Placená služba
 • Vstup do katalogu
 • Více informací

Nenašli jste to, co hledáte? Můžeme vám požadovanou knihu nebo článek z časopisu získat v jiné knihovně (placená služba), případně můžete zkusit štěstí v jiné knihovně sami.

 

 

 

Chci dokumenty dodat elektronicky

... elektronická kopie článku

 • Elektronickou kopii článku z časopisu, který není ve fondu KNAV, můžete získat prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK) – služby poskytované online po registraci do VPK, jejím prostřednictvím lze získávat elektronické kopie článků v jejím katalogu.
 • VPK sdružuje periodika více než 50 českých knihoven
 • Placená služba provozovaná Národní technickou knihovnou v Praze
 • Vstup do katalogu
 • Více informací

Elektronickou kopii článku pro vás v jiné knihovně můžeme získat také prostřednictvím našich meziknihovních služeb (placená služba).

 

 

... kniha digitalizovaná na objednání

 • Prostřednictvím služby eBooks on Demand (EOD) lze po registraci online objednat digitalizování knih vydaných v letech 1500–1900 obsažených v souborném katalogu EOD, jenž sdružuje katalogy 20 knihoven z 10 evropských zemí včetně ČR.
 • Placená služba
 • Vstup do katalogu
 • Více informací

 

 

Zkusím štěstí v jiné knihovně

Souborné katalogy knihoven ústavů AV ČR

Lístkové katalogy knihoven ústavů AV ČR

Souborný katalog ČR