Informace pro uživatele využívající vzdálený přístup k EIZ registrované korespondenčně

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

Kdo je správcem Vašich údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále jen KNAV), se sídlem Národní 3, Praha 1, 110 00, e-mail: infoknav@knav.cz.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, Praha 1, 110 00, nebo na e-mailové adrese: poverenec@ssc.cas.cz.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč

I. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA FORMULÁŘÍCH

A. ČLENSTVÍ – KORESPONDENČNÍ REGISTRACE PRO VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

Základní identifikační údaje

 1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci a stát, který jej vydal, číslo registrace a typ členství) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.
  Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci v KNAV zaregistrovat.
 1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci a stát, který jej vydal, číslo registrace a typ členství) – dále zpracováváme za účelem uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Poskytnutí těchto údajů je povinné. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.
 1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci a stát, který jej vydal, číslo registrace a typ členství) – dále zpracováváme za účelem zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.
 1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci a stát, který jej vydal, číslo registrace a typ členství) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

Kontaktní údaje

 1. Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (v maximálním rozsahu: e-mail, telefon, kontaktní adresa) – zpracováváme za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.
  Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci kontaktovat, pokud bude žádost vyplněna nesprávně či neúplně a Vaše žádost o registraci bude v těchto případech zamítnuta. E-mail dále slouží k zaslání informace o blížícím se konci registračního období.
 2. Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (v maximálním rozsahu: e-mail, telefon, kontaktní adresa) – dále zpracováváme za účelem zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.
 1. Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (v maximálním rozsahu: e-mail, telefon kontaktní adresa) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

Ověřovací doložka pro legalizaci

 1. Vaše osobní údaje – ověřovací doložka pro legalizaci (v rozsahu: jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při legalizaci podpisu na formuláři Členství – korespondenční registrace pro vzdálený přístup) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.
  Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci v KNAV zaregistrovat.
 1. Vaše osobní údaje – ověřovací doložka pro legalizaci (v rozsahu: jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při legalizaci podpisu na formuláři Členství – korespondenční registrace pro vzdálený přístup) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě technická nemožnost skartace Ověřovací doložky pro legalizaci jinak než současně se skartací formuláře Členství – korespondenční registrace pro vzdálený přístup.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

Ověřovací údaje – zvýhodněné členství pro pracovníky AV ČR

 1. Vaše osobní údaje – ověřovací údaje (v maximálním rozsahu: název instituce jméno a příjmení, datum narození) – zpracováváme za účelem ověření pracovněprávního poměru v AV ČR/poskytnutí zvýhodněného členství pracovníkům AV ČR, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Název instituce zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství, ostatní údaje zpracováváme do doby, kdy si vyzvednete Vaše přihlašovací údaje.
  Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci poskytnout zvýhodněné členství pro pracovníky AV ČR.
 1. Vaše osobní údaje – ověřovací údaje (v maximálním rozsahu: název instituce jméno a příjmení, datum narození) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě technická nemožnost skartace části formuláře Členství – korespondenční registrace pro vzdálený přístup.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

B. DOPIS S PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJi

 1. Vaše osobní údaje – dopis s přihlašovacími údaji (v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo registrace, heslo pro první přihlášení) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.
 1. Vaše osobní údaje – dopis s přihlašovacími údaji (v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo registrace, heslo pro první přihlášení) – dále zpracováváme za účelem zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

C. ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

 1. Vaše osobní údaje – změnový formulář (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, e-mail, telefon, kontaktní adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při opravě neaktuálních či neúplných údajů, a stát, který jej vydal, číslo registrace a typ členství) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.
 1. Vaše osobní údaje – změnový formulář (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, e-mail, telefon, kontaktní adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při opravě neaktuálních či neúplných údajů, a stát, který jej vydal, číslo registrace a typ členství) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

II. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V AUTOMATIZOVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU (AKS)

A. UŽIVATELSKÉ KONTO

 1. Vaše osobní údaje – uživatelské konto v AKS (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, číslo a ID registrace, heslo pro první přihlášení, jazyk komunikace (eng/cze), datum vzniku uživatelského konta, platnost členství, případné kódy delikvence a poznámky k nim, typ členství, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, e-mail, telefon, kontaktní adresa, poplatky, historie: platebních transakcí a odeslané e-mailové korespondence vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.
 1. Vaše osobní údaje – uživatelské konto v AKS (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, číslo a ID registrace, heslo pro první přihlášení, jazyk komunikace (eng/cze), datum vzniku uživatelského konta, platnost členství, případné kódy delikvence a poznámky k nim, typ členství, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, e-mail, telefon, kontaktní adresa, poplatky, historie: platebních transakcí a odeslané e-mailové korespondence vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV) – dále zpracováváme za účelem zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.
 1. Vaše osobní údaje – uživatelské konto v AKS (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, číslo a ID registrace, heslo pro první přihlášení, jazyk komunikace (eng/cze), datum vzniku uživatelského konta, platnost členství, případné kódy delikvence a poznámky k nim, typ členství, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka, e-mail, telefon, kontaktní adresa, poplatky, historie: platebních transakcí a odeslané e-mailové korespondence vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

B. EVIDENCE POPLATKŮ

 1. Vaše osobní údaje – poplatky v AKS (v rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a údaje o poplatcích, tedy údaje služební, částka, datum a popis) – zpracováváme za účelem evidence poplatků spojených s aktivitou uživatele, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.
 1. Vaše osobní údaje – poplatky v AKS (v rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a údaje o poplatcích, tedy údaje služební, částka, datum a popis) – dále zpracováváme za účelem evidence poplatků spojených s aktivitou vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě technická nemožnost mazání poplatků jinak než současně s vymazáním celého uživatelského konta; jedná se o vlastnost automatizovaného knihovního systému.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

III. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V LOZÍCH

A. VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K EIZ

 1. Vaše osobní údaje – vzdálený přístup k EIZ (v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, číslo registrace, IP adresa zařízení uživatele, cílová URL, datum a čas přístupu, aktivita uživatele) – zpracováváme za účelem uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců ode dne, kdy byl vzdálený přístup realizován.
  Poskytnutí těchto údajů je povinné. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.
 1. Vaše osobní údaje – vzdálený přístup k EIZ (v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, číslo registrace, IP adresa zařízení uživatele, cílové/á URL, datum a čas přístupu, aktivita uživatele) – dále zpracováváme za účelem ochrany elektronického knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.
  Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

IV. E-MAILOVÁ KORESPONDENCE

A. AUTOMATICKY GENEROVANÉ E-MAILY

 1. Vaše osobní údaje – informativní, automaticky generované, e-mailové zprávy (v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail) – zpracováváme za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, tedy zasílání informací k poskytovaným službám, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od data odeslání e-mailové zprávy.

B. DOTAZY/ŽÁDOSTI E-MAILEM

 1. Vaše osobní údaje – e-mailové dotazy/žádosti o informaci nebo službu (v rozsahu: e-mail a další Vámi poskytnuté informace) – zpracováváme za účelem plnění povinnosti KNAV poskytovat informační služby a umožnění reklamace těchto služeb, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě možnost vyřídit případnou reklamaci poskytnuté informace/služby v zákonné lhůtě pro reklamaci služeb.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od data přijetí/odeslání e-mailové zprávy.

V. OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ V ÚČETNÍCH ZÁZNAMECH

A. ÚČETNÍ KNIHY a doklady

 1. Vaše osobní údaje – dodací list, faktura, úhrada registračního poplatku (v  maximálním rozsahu: jméno a příjmení, fakturační adresa, číslo registrace, číslo bankovního účtu) – zpracováváme za účelem úschovy účetních záznamů, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají.
  Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

B. SPISOVÁ SLUŽBA

 1. Vaše osobní údaje – zaslání údajů potřebných pro plnění smlouvy/dodacího listu, faktury a přihlašovacích údajů, uživateli (v rozsahu: jméno a příjmení, trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka) – zpracováváme za účelem vedení spisové služby v listinné podobě, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let od konce kalendářního roku, kterého se týkají.
  Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

B. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 1. Vaše osobní údaje – registrační poplatky hrazené bankovním převodem (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, číslo registrace, číslo bankovního účtu) – zpracováváme za účelem úschovy účetních záznamů, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let od konce účetního období, kterého se týkají.
  Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným zaměstnancům KNAV jakožto správce;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátce KNAV, exekutorům, soudům, úřadům).

Jaká jsou Vaše práva

Máte právo:

 • vyžádat si od KNAV jakožto správce potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • na přenositelnost Vašich údajů;
 • na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 


 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)