Informace o zpracování osobních údajů uživatelů Knihovny AV ČR

Kdo je správcem Vašich údajů?

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Jaká jsou Vaše práva?

 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)

 


 

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále jen KNAV), se sídlem Národní 3, 110 00, Praha 1, e-mail: infoknav@knav.cz.

 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00, Praha 1, nebo na e-mailové adrese: poverenec@ssc.cas.cz.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA FORMULÁŘÍCH

A. ČLENSTVÍ – REGISTRACE

Základní identifikační údaje

1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci/prodloužení členství a stát, který jej vydal) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.

Poskytnutí těchto údajů je povinné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci v KNAV zaregistrovat.

2. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci/prodloužení členství a stát, který jej vydal) – dále zpracováváme pro účely uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Poskytnutí těchto údajů je povinné. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

3. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci/prodloužení členství a stát, který jej vydal) – dále zpracováváme pro účely zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

4. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci/prodloužení členství a stát, který jej vydal) – dále zpracováváme pro účely ochrany knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

Kontaktní údaje

1. Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (v maximálním rozsahu: e-mail, telefon, kontaktní adresa) – zpracováváme pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.

Poskytnutí těchto údajů je nepovinné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci informovat o skutečnostech týkajících se výpůjčních služeb a registrace (např.: o možnosti vyzvednutí titulu, automatickém prodloužení výpůjční lhůty, nutnosti vrátit vypůjčenou knížku nebo třeba blížícím se konci registračního období).

2. Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (v maximálním rozsahu: e-mail, telefon, kontaktní adresa) – dále zpracováváme pro účely zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

3. Vaše osobní údaje – kontaktní údaje (v maximálním rozsahu: e-mail, telefon, kontaktní adresa) – dále zpracováváme pro účely ochrany knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

B. REGISTRACE – UŽIVATELSKÉ KONTO

1. Vaše osobní údaje – registrace, uživatelské konto (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo čárového kódu čtenářského průkazu, heslo pro první přihlášení, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci/prodloužení členství a stát, který jej vydal) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.

2. Vaše osobní údaje – registrace, uživatelské konto (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo čárového kódu čtenářského průkazu, heslo pro první přihlášení, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci/prodloužení členství a stát, který jej vydal) – dále zpracováváme pro účely ochrany knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

C. VÝPŮJČNÍ LÍSTEK

1. Vaše osobní údaje – výpůjční lístek (v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo čárového kódu čtenářského průkazu, podpis) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.

Poskytnutí těchto údajů je povinné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci vypůjčit žádaný titul absenčně.

2. Vaše osobní údaje – výpůjční lístek (v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo čárového kódu čtenářského průkazu, podpis) – dále zpracováváme pro účely ochrany knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od data, kdy Vám byl titul vypůjčen.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V AUTOMATIZOVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU (AKS)

A. UŽIVATELSKÉ KONTO

1. Vaše osobní – uživatelské konto v AKS (v rozsahu: jméno a příjmení; datum narození; přihlašovací údaje pro první přihlášení, tj. číslo čárového kódu čtenářského průkazu a heslo pro první přihlášení; jazyk komunikace (eng/cze); datum vzniku uživatelského konta; platnost členství; případné kódy delikvence a poznámky k nim; status uživatele, tedy typ členství; trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka; e-mail; telefon; kontaktní adresa; požadavky, rezervace, výpůjčky a poplatky; historie: požadavků a rezervací, výpůjček, platebních transakcí, odeslané e-mailové korespondence vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, případné upomínání) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.

2. Vaše osobní – uživatelské konto v AKS (v rozsahu: jméno a příjmení; datum narození; přihlašovací údaje pro první přihlášení, tj. číslo čárového kódu čtenářského průkazu a heslo pro první přihlášení; jazyk komunikace (eng/cze); datum vzniku uživatelského konta; platnost členství; případné kódy delikvence a poznámky k nim; status uživatele, tedy typ členství; trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka; e-mail; telefon; kontaktní adresa; požadavky, rezervace, výpůjčky a poplatky; historie: požadavků a rezervací, výpůjček, platebních transakcí, odeslané e-mailové korespondence vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, případné upomínání) – dále zpracováváme pro účely zjednodušení a urychlení případného obnovení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě minimalizace administrativy spojené s obnovením platnosti členství po uplynutí jeho původní platnosti.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

3. Vaše osobní údaje – uživatelské konto v AKS (v rozsahu: jméno a příjmení; datum narození; přihlašovací údaje pro první přihlášení, tj. číslo čárového kódu čtenářského průkazu a heslo pro první přihlášení; jazyk komunikace (eng/cze); datum vzniku uživatelského konta; platnost členství; případné kódy delikvence a poznámky k nim; status uživatele, tedy typ členství; trvalé bydliště u občana ČR, místo pobytu na území ČR u cizího státního příslušníka; e-mail; telefon; kontaktní adresa; požadavky, rezervace, výpůjčky a poplatky; historie: požadavků a rezervací, výpůjček, platebních transakcí, odeslané e-mailové korespondence vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, případné upomínání) – dále zpracováváme pro účely ochrany knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

B. VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Požadavek na výpůjčku

1. Vaše osobní údaje – požadavek na výpůjčku v AKS (v rozsahu: jméno a příjmení, číslo čárového kódu čtenářského průkazu) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.

 

Výpůjčka

1. Vaše osobní údaje – výpůjčka v AKS (v rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a údaje o výpůjčce, tj. bibliografické a služební údaje o titulu a o výpůjční lhůtě) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.

 

Historie výpůjček a požadavků

1. Vaše osobní údaje – historie výpůjček a požadavků v AKS – zpracováváme pro účely naplnění očekávaného rozsahu poskytovaných služeb, a to na právním základě souhlasu se zpracováním dle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.

2. Vaše osobní údaje – historie výpůjček a požadavků v AKS – dále zpracováváme pro účely ochrany knihovního fondu, obhajoby případného právního nároku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě povinnost knihovny zajistit ochranu knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

C. EVIDENCE POPLATKŮ

1. Vaše osobní údaje – poplatky v AKS (v rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a údaje o poplatcích, tj. údaje služební, částka, datum a popis) – zpracováváme za účelem evidence poplatků spojených s aktivitou uživatele, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.

2. Vaše osobní údaje – poplatky v AKS (v rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a údaje o poplatcích, tj. údaje služební, částka, datum a popis) – dále zpracováváme za účelem evidence poplatků spojených s aktivitou vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě technická nemožnost mazání poplatků jinak než současně s vymazáním celého uživatelského konta; jedná se o vlastnost automatizovaného knihovního systému.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

III. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V LOZÍCH

A. VÝPŮJČKY V AKS

1. Vaše osobní údaje – log pro výpůjčky v AKS (v maximálním rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a historie: požadavků a rezervací, výpůjček, platebních transakcí, odeslané e-mailové korespondence a upomínání) – zpracováváme za účelem evidence aktivit vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy.

2. Vaše osobní údaje – log pro výpůjčky v AKS (v maximálním rozsahu: údaje uživatelského konta, viz II. A. Uživatelské konto, a historie: požadavků a rezervací, výpůjček, platebních transakcí, odeslané e-mailové korespondence a upomínání) – dále zpracováváme za účelem evidence poplatků spojených s aktivitou uživatele, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě technická nemožnost mazání tohoto logu jinak než současně s vymazáním celého uživatelského konta; jedná se o vlastnost automatizovaného knihovního systému.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

B. APLIKACE MyQ

1. Vaše osobní údaje – log aplikace pro tisk a kopírování MyQ (v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, čárový kód čtenářského průkazu, ID uživatele, aktivita uživatele) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání platnosti Vašeho členství.

2. Vaše osobní údaje – log aplikace pro tisk a kopírování MyQ (v rozsahu: jméno a příjmení, čárový kód čtenářského průkazu, ID uživatele, aktivita uživatele) – dále zpracováváme za účelem zachování funkčnosti uživatelského konta po skončení platnosti členství, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě umožnění poskytování části služeb (uživatelského konta v OPACu Vufind) i po uplynutí platnosti členství, což není možné technicky zajistit jiným způsobem, než zachováním těchto údajů v LDAP, který je zrcadlen v aplikace MyQ; jedná se o vlastnost systému.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku od uplynutí platnosti Vašeho členství.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

C. POČÍTAČOVÁ STUDOVNA

1. Vaše osobní údaje – evidence návštěv počítačové studovny (v rozsahu: číslo čárového kódu čtenářského průkazu, datum a čas zahájení a ukončení práce na počítačové stanici, číslo počítačové stanice) – zpracováváme pro účely uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od Vaší návštěvy počítačové studovny.

Poskytnutí těchto údajů je povinné. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

 

D. WiFi KNAV_S

1. Vaše osobní údaje – log připojení k WiFi KNAV_S (v rozsahu: číslo čárového kódu čtenářského průkazu, MAC adresa zařízení uživatele, datum a čas zahájení a ukončení připojení k WiFi KNAV_S) – zpracováváme pro účely uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců ode dne, kdy bylo připojení k Wifi KNAV_S realizováno.

Poskytnutí těchto údajů je povinné. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

 

IV. OSOBNÍ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S POBYTEM V CHRÁNĚNÉ ZÓNĚ KNAV

A. KAMEROVÝ SYSTÉM

1. Vaše osobní údaje – záznamy z kamerového systému o Vašem pobytu a jednání v prostorech knihovny – zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany veřejného majetku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV a ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 otevíracích dní KNAV.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

B. AUTORIZOVANÉ PRŮCHODY TURNIKETY

1. Vaše osobní údaje – autorizované průchody turnikety (v rozsahu: číslo čárového kódu čtenářského průkazu a datum a čas vstupu/výstupu, tedy příchodu/odchodu do/z chráněné zóny KNAV) – zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru, ochrany veřejného majetku a vytváření statistik a výkazů, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV, ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu a povinnost knihovny vykazovat statistiky návštěvnosti.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 otevíracích dní KNAV.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

V. E-MAILOVÁ KORESPONDENCE

A. AUTOMATICKY GENEROVANÉ E-MAILY

1. Vaše osobní údaje – informativní, automaticky generované, e-mailové zprávy (v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail) – zpracováváme za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a KNAV, tedy zasílání informací k poskytovaným službám, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od data odeslání e-mailové zprávy.

 

B. DOTAZY/ŽÁDOSTI E-MAILEM

1. Vaše osobní údaje – e-mailové dotazy/žádosti o informaci nebo službu (v rozsahu: e-mail a další Vámi poskytnuté informace) – zpracováváme za účelem plnění povinnosti KNAV poskytovat informační služby a umožnění reklamace těchto služeb, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě možnost vyřídit případnou reklamaci poskytnuté informace/služby v zákonné lhůtě pro reklamaci služeb.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od data přijetí/odeslání e-mailové zprávy.

 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ V ÚČETNÍCH ZÁZNAMECH

A. ÚČETNÍ KNIHY A DOKLADY

1. Vaše osobní údaje – poplatky spojené s uplatněním právních nároků KNAV hrazené bankovním převodem; poplatky za opožděné vrácení a/nebo náhradu dokumentu a/nebo upomínání (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, číslo čárového kódu čtenářského průkazu, číslo bankovního účtu) – zpracováváme pro účely úschovy účetních záznamů, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají.

Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

B. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. Vaše osobní údaje – poplatky spojené s uplatněním právních nároků KNAV hrazené bankovním převodem; poplatky za opožděné vrácení a/nebo náhradu dokumentu a/nebo upomínání (v maximálním rozsahu: jméno a příjmení, číslo čárového kódu čtenářského průkazu, číslo bankovního účtu) – zpracováváme pro účely úschovy účetních záznamů, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let od konce účetního období, kterého se týkají.

Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že byste nám tyto údaje neposkytli, porušili bychom jako správce osobních údajů naši zákonnou povinnost.

 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

  • oprávněným zaměstnancům správce;
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
  • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátce KNAV, exekutorům, soudům, úřadům).

 

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  • na přenositelnost svých údajů;
  • na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 


 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)