Výzva nakladatelům a dodavatelům publikací k podání cenové nabídky na tištěné časopisy

Knihovna AV ČR, v. v. i. (KNAV) poptává předplatné časopiseckých titulů (českých i zahraničních) za následujících podmínek:

 • cenová nabídka bude vytvořena na jednotlivé položky níže uvedeného seznamu vč. nákladů na poštovné a balné. Cena musí být vyčíslena následovně:
  • cena bez DPH,
  • výše DPH,
  • celková cena vč. DPH,
  • v Kč;
 • navrhovaná cena musí být konečná včetně nákladů na balení a dopravu, nemůže už být dále navyšována; pouze tehdy, pokud dojde ke zvýšení sazby DPH, v případě snížení sazby DPH se naopak cena odpovídajícím způsobem sníží;
 • rozhodujícím kritériem při posuzování došlých nabídek je cena bez DPH;
 • pokud dva nebo více dodavatelů předloží totožnou nabídku, rozhodne pořadí, v jakém byly nabídky podány;
 • fakturace plnění zadavateli proběhne hromadně na počátku zdaňovacího období;
 • dodávka bude doručena na adresu:
  Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Akvizice
  Národní 1009/3
  110 00 Praha 1

Ke stažení

V tuto chvíli není vyvěšena žádná poptávka.