Výzva nakladatelům a dodavatelům publikací k podání cenové nabídky na tištěné knihy

Knihovna AV ČR, v. v. i. (KNAV) má zájem o nákup publikací za následujících podmínek:

 • cenová nabídka bude vytvořena na jednotlivé položky níže uvedeného seznamu (ceny musí zahrnovat DPH, balné a poštovné);
 • pokud se uskuteční nákup od konkrétního dodavatele, KNAV zaručuje odběr minimálně 5 titulů uvedených v konkrétním seznamu (případně může být stanoveno jinak);
 • dodání již vydaných zahraničních publikací by proběhlo nejpozději do 2 měsíců od data objednání; dodání již vydaných českých publikací by proběhlo nejpozději do 15 pracovních dní;
 • dodání dosud nevydaných publikací by proběhlo do 2 měsíců od data vydání;
 • navrhovaná cena (včetně DPH) musí být konečná včetně nákladů na balení a dopravu, nemůže už být dále navyšována;
 • rozhodujícím kritériem při posuzování došlých nabídek je cena a úplnost nabídky,
 • pokud dva nebo více dodavatelů předloží totožnou nabídku, rozhodne pořadí, v jakém byly nabídky podány;
 • dodávka bude doručena na adresu:
  Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Akvizice
  Národní 1009/3
  110 00 Praha 1

Ke stažení

V tuto chvíli není vyvěšena žádná poptávka.