Výzva nakladatelům a dodavatelům publikací k podání cenové nabídky na e-knihy

Knihovna AV ČR, v. v. i., (KNAV) má zájem o nákup e-publikací za následujících podmínek:

 • Poptávkové řízení bude vyhlášeno na nákup jedné nebo více elektronických knih.
 • Dodavatel předloží cenovou nabídku na poptávané e-knihy.
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje ke splnění těchto kritérií:
  • Kompatibilitu se systémovým prostředím KNAV
  • Zajištění možnosti vzdáleného přístupu na rozsahy IP adres
  • Zajištění statistik využití služby
  • Dodání MARC záznamů pro import do katalogu KNAV
  • Aktivaci přístupu k e-knize pro KNAV v rozhraní poskytovatele
 • Hodnotícím kritériem podaných nabídek je cena a splnění výše uvedených specifikací.
 • Pokud dva nebo více dodavatelů předloží totožnou nabídku, rozhodne pořadí, v jakém byly nabídky podány.
 • KNAV si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s jedním nebo více dodavateli, případně neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů a odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka bude doručena na e-mailovou adresu: akviz@knav.cz
 • MARC záznamy a přístupové linky k jednotlivým titulům e-knih v nativním rozhraní producenta budou doručeny na adresu: meixner@knav.cz

Ke stažení

 • V tuto chvíli není vyvěšena žádná poptávka.