Výzva nakladatelům a dodavatelům publikací k podání cenové nabídky na e-knihy

Knihovna AV ČR, v. v. i., (KNAV) má zájem o nákup e-publikací za následujících podmínek:

 • Poptávkové řízení bude vyhlášeno na nákup jedné nebo více elektronických knih.
 • Dodavatel předloží cenovou nabídku na poptávané e-knihy v českých korunách (ceny musí zahrnovat DPH)
 • Dodavatel se podáním nabídky zavazuje ke splnění těchto kritérií:
  • Kompatibilitu se systémovým prostředím KNAV
  • Zajištění možnosti vzdáleného přístupu na rozsahy IP adres
  • Zajištění statistik využití služby
  • Dodání MARC záznamů pro import do katalogu KNAV
  • Aktivaci přístupu k e-knize pro KNAV v rozhraní poskytovatele
 • Hodnotícími kritérii podaných nabídek jsou nabídková cena a typ licence (počet současných přístupů – jeden uživatel, více uživatelů, neomezený počet uživatelů).
  • Váha dílčích hodnotících kritérií je:
   • Výše nabídkové ceny – 70 %
   • Počet současných přístupů – 30 %
  • V rámci prvního hodnotícího kritéria bude nejlépe hodnocena (70 bodů) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou s DPH.
  • V rámci druhého kritéria bude nejlépe hodnocena nabídka s nejvyšším počtem současných přístupů.
  • Nabídka s neomezeným množstvím přístupů získává 30 bodů, nabídka s třemi současnými přístupy získává 10 bodů a nabídka jednoho současného přístupu získává 1 bod. Nabídka tzv. Non-Linear či Concurrent access získává 10 bodů.
  • Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšším součtem bodů.
  • Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně a byli by tak dva či více uchazeči, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako nejvhodnější tu nabídku ze shodně nejlépe hodnocených nabídek, která nabízí vyšší počet současných přístupů.
 • KNAV si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s jedním nebo více dodavateli, případně neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů a odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka bude doručena na e-mailovou adresu: akviz@knav.cz
 • MARC záznamy a přístupové linky k jednotlivým titulům e-knih v nativním rozhraní producenta budou doručeny na adresu: skocek@knav.cz

Ke stažení

V tuto chvíli není vyvěšena žádná poptávka.