EODOPEN

eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (EODOPEN)

Web projektu: https://eodopen.eu/

Digitalizovaná sbírka EODOPEN

Knihovna AV ČR se zapojila do evropského projektu EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens, který si klade za cíl zpřístupnit publikace z 20. a 21. století v digitální podobě pro širokou veřejnost. Knihy musí splňovat následující podmínky:

  • od data vydání uplynulo více než 50 let
  • od data úmrtí všech autorů (včetně ilustrátorů, autorů úvodu, doslovu, komentáře apod.) uplynulo více než 70 let

Také může jít o tzv. osiřelé dílo, které bylo například vydáno později, ale nelze u něj dohledat autora. Výjimkou jsou rovněž dokumenty zpřístupněné na základě licenčních smluv, které uzavíráme s autory, případně nakladateli.

Naše knihovna chce během čtyř let zpřístupnit celkem 1 000 takových knih.

Do projektu je zapojeno 11 evropských zemí. V České republice na projektu pracují tři knihovny (Knihovna AV ČR, Moravská zemská knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci). EODOPEN navazuje na stávající projekt EOD ‒ eBooks-On-Demand, jehož je KNAV také součástí.

Již digitalizované knihy jsou volně dostupné v naší Digitální knihovně AV ČR ve sbírce EODOPEN. Sbírka je postupně rozšiřována.

(Více informací o Digitální knihovně AV ČR včetně nápovědy pro její používání.)