Projekty


Aktuální projekty

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MŠMT – Projekty velkých infrastruktur
Období realizace: 2019–2022
Více o projektu

eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (EODOPEN)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Creative Europe Culture sub-programme
Období realizace: 2019–2023
Více o projektu

EURAXESS Česká republika 2019–2022

Řešitel projektu:
Ing. Magdaléna Vecková
Zdroj financování: MŠMT ČR – INTER-EXCELLENCE
Období realizace: 2019–2022
Více o projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ – Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury (LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: OP VVV
Období realizace: 2020–2022
Více o projektu

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2018–2022
Více o projektu

RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2018–2022
Více o projektu

Ukončené projekty

Akce související s výročím Karla IV.

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) (VISK 6)

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Bohemikální a vzácné tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) (VISK 6)

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Bohemikální tisky z fondu Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) (VISK 6)

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Centrální portál knihoven (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014 (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014, II. část (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2015 (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2016 (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017 (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2018 (VISK 8)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2019

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Centrální portál: etapa 2012 (VISK 1)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2012
Více o projektu

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2012–2015
Více o projektu

Česká digitální knihovna – servisní a vývojové práce v roce 2016 (VISK 1)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Cizojazyčné tisky 16. století z fondu Knihovny AV ČR (VISK 6)

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Cizojazyčné tisky 16. století z fondu Knihovny Národního muzea (VISK 6)

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013
Více o projektu

Cizojazyčné tisky 16. století z fondu Knihovny Národního muzea (VISK 6)

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

CPK – zapojení knihoven se systémem Clavius (VISK 3)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

DARIAH ERIC Sustainability Refined – DESIR

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: EU – HORIZON 2020
Období realizace: 2017–2019
Více o projektu

Databáze a portál „Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci“

Řešitel projektu:
Marina Krahulcová
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Databáze a portál „Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci“

Řešitel projektu:
Marina Krahulcová
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd ČR – informační portál

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Digital Humanities – informační portál

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním fondu KNAV (1500–1800)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace Časopisu Společnosti přátel starožitností a Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky (VISK 7)

Řešitel projektu:
Renáta Polednová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace Hvězdářské ročenky, Geologického sborníku a Hospodářských dějin (VISK 7)

Řešitel projektu:
Michal Pšenička
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Digitalizace Sborníku Československé spol. zeměpisné, Vesmír, Archiv orientální (VISK 7)

Řešitel projektu:
Michal Pšenička
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách – pokračování

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace Věstníku Československé společnosti zoologické a Sborníků výzkumných ústavů zemědělských (VISK 7)

Řešitel projektu:
Mgr. Martina Nezbedová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

Knihovna Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven 16. století

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: GAČR
Období realizace: 2012–2014
Více o projektu

Knihovna snů 2019 aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky

Řešitel projektu:
Marina Krahulcová
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Kramerius – podpora vývoje v roce 2016 a Proof of koncept přechodu na Fedoru 4 (VISK 1)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa a rozvoj České digitální knihovny (VISK 1)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Mikrofilmování a digitalizace Věstníku Královské české společnosti nauk (VISK 7)

Řešitel projektu:
Michal Pšenička
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2012
Více o projektu

Od mytologie po sci-fi – storytelling v historické knižní ilustraci

Řešitel projektu:
Marina Krahulcová
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Portál Digital Humanities

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu

ProArc – podpora zvukových dokumentů (VISK 1)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

ProArc – rozšíření produkčního systému ProArc o zpracování elektronických publikací (VISK 1)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Propojení elektronických kopií unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách s Bibliografií cizojazyčných bohemikálních tisků

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Retrokatalogizace profesorské knihovny C. K. českého reálného gymnázia v Křemencově ulici ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. – dokončení

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění a profesorské knihovny gymnázia Křemencova ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu:
Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu:
Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu:
Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu:
Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Retrospektivní katalogizace seriálů z fondu Knihovny AV ČR – pokračování

Řešitel projektu:
Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2012
Více o projektu

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013
Více o projektu

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu KNAV (VISK 5)

Řešitel projektu:
Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

RFID – implementace RFID technologie v KNAV (VISK 3)

Řešitel projektu:
Tomáš Jandera
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Rukopisy, prvotisky a bohemikální tisky Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) III.

Řešitel projektu:
Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Švédská knižní kořist (informační a bibliografický portál)

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Švédská knižní kořist z českých zemí 1646–1648

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech a Moravy (informační a bibliografický portál)

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech a Moravy (informační a bibliografický portál)

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Výstava Balbín + archivace a digitalizace výstav

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu

Vytváření a obohacení záznamů článků pro databázi ANL (VISK 9)

Řešitel projektu:
Mgr. Ivana Šlapáková
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013
Více o projektu

Vytváření a obohacení záznamů článků pro databázi ANL (VISK 9)

Řešitel projektu:
Mgr. Ivana Šlapáková
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Řešitel projektu:
Bc. Kateřina Neradová
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Řešitel projektu:
Bc. Kateřina Neradová
Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Vytváření záznamů článků do databáze ANL

Řešitel projektu:
Bc. Kateřina Neradová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Vytváření záznamů článků do databáze ANL (VISK 9)

Řešitel projektu:
Mgr. Ivana Šlapáková
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Vytváření záznamů článků do databáze ANL (VISK 9)

Řešitel projektu:
Mgr. Ivana Šlapáková
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Vytváření záznamů článků do databáze ANL (VISK 9)

Řešitel projektu:
Mgr. Tereza Melichová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Vytváření záznamů článků do databáze ANL (VISK 9)

Řešitel projektu:
Mgr. Tereza Melichová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Vytvoření modulu pro správu uživatelů v systémech Kramerius a ProArc

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Zavedení služeb mojeID a Shibboleth do systému Aleph KNAV (VISK 8)

Řešitel projektu:
Mgr. Marek Šimáček
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Zpřístupnění informačních zdrojů (VISK 8)

Řešitel projektu:
Mgr. Marek Šimáček
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013
Více o projektu