Otevírací doba

Otevírací doba knihovny

  • Knihovna je pro veřejnost otevřena od pondělí do pátku, od 9 do 19 hod.
  • Vypůjčené dokumenty je od pondělí do pátku, 6–20 hod., možné vrátit do návratového knižního boxu, který je umístěn ve vestibulu před vstupem do knihovny.

Provozní doba Reprografického a knihařského centra

  • Otevírací doba reprografickéhoknihařského centra v suterénu budovy je od pondělí do čtvrtka 7–15 hod., v pátek 7–14 hod.
  • Od 27. do 31. 3. 2017 bude mimořádně uzavřena knihárna. Reprografické služby zůstávají v běžném provozu.

Podatelna, přijímání písemností a poskytování informací