Ředitelka

  • Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR, v. v. i.
  • tel. 221 403 260
  • e-mail: veckova@knav.cz

    Ing. Magdaléna Vecková

Sekce ředitelky (SŘ)

  • Sekretariát
  • PR, propagace, správa webu

Kancelář ředitelky zahrnuje úsek sekretariát a úsek PR, propagace a správa webu, který zajišťuje lepší informovanost veřejnosti o činnostech a službách KNAV, jejich propagaci, provádí obsahovou správu webu a spolupracuje na jeho vývoji, zajišťuje technickou podporu ediční činnosti, organizuje a koordinuje popularizační aktivity a při plnění všech těchto prací intenzivně spolupracuje se všemi odbory KNAV.