Ředitelka

  • Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR, v. v. i.
  • tel. 221 403 260
  • e-mail: veckova@knav.cz

    Ing. Magdaléna Vecková

Sekce ředitelky (SŘ)

  • Sekretariát
  • PR, propagace, správa webu

Úsek PR, propagace a správa webu zajišťuje lepší informovanost veřejnosti o činnostech a službách KNAV, jejich propagaci, provádí obsahovou správu webu a spolupracuje na jeho vývoji, zajišťuje technickou podporu ediční činnosti, organizuje a koordinuje popularizační aktivity a při plnění všech těchto prací intenzivně spolupracuje se všemi odbory KNAV.

Sekce mezinárodní mobility

Oddělení v rámci projektu EURAXESS Česká republika 2019–2022 podporuje mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků. Poskytuje individuální informační, konzultační a asistenční služby, provozuje unikátní portál věnovaný vědecké mobilitě, vč. nabídek pracovních příležitostí v evropském výzkumném prostoru, organizuje společensko-­kulturní akce, které přispívají ke zlepšení integrace zahraničních VaV pracovníků a jejich rodinných příslušníků, vzdělává odbornou veřejnost v problematice zaměstnávání těchto vědců, vyvíjí maximální úsilí při odstraňování překážek v mobilitě výzkumníků a zjednodušení administrativních procesů v ČR.