Rada KNAV

Ing. Martin Lhoták (předseda)

 • vedoucí Odboru informačních technologií a digitalizace KNAV
 • lhotak@knav.cz

 

Ing. Magdaléna Vecková (místopředsedsedkyně)

 • ředitelka KNAV
 • veckova@knav.cz

 

Mgr. Iva Burešová (tajemnice)

 • Oddělení elektronických informačních zdrojů KNAV
 • buresova@knav.cz

 

PhDr. Vojtěch Balík

 • vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • vbalik@flu.cas.cz

 

Mgr. Zdeňka Chmelařová

 • vedoucí Odboru pro doplňování a zpracování fondu KNAV
 • chmelarova@knav.cz

 

PhDr. Hana Nová

 • Národní knihovna ČR
 • hana.nova@nkp.cz

 

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

 • Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity
  Oddělení vědeckých informací IPVZ
 • richard.papik@ff.cuni.cz

 

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

 • vedoucí Odboru pro výzkum a vývoj KNAV
 • veselal@knav.cz