Rada KNAV

Ing. Martin Lhoták (předseda)

 

Ing. Magdaléna Vecková (místopředsedsedkyně)

 

Mgr. Iva Burešová (tajemnice)

 

PhDr. Vojtěch Balík

 

Mgr. Zdeňka Chmelařová

 

PhDr. Hana Nová

 

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

  • Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity
    Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
  • richard.papik@ff.cuni.cz

 

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.