1 – Odbor informačních technologií a digitalizace

Vedení odboru

Organizační struktura odboru

Oddělení pro uživatelskou podporu informačních technologií (OPIT)

Oddělení pro uživatelskou podporu informačních technologií zabezpečuje správu, aktualizaci a celkovou obměnu pracovních stanic, tiskáren a dalších uživatelských zařízení. Pracovníci OPIT poskytují přímou podporu zaměstnancům KNAV v budově na Národní třídě i na detašovaném pracovišti v Jenštejně a současně také uživatelům služeb knihovny na koncových stanicích a terminálech ve dvoraně KNAV.

Oddělení pro správu informačních technologií (OSIT)

Oddělení pro správu informačních technologií zabezpečuje provoz a rozvoj IT infrastruktury zahrnující zejména virtualizační řešení hostující jednotlivé servery, které poskytují příslušné služby potřebné jak pro interní chod samotné organizace, tak pro externí uživatele. Pro dlouhodobé ukládání dat, která vznikají zejména v Digitalizačním centru, OSIT zároveň spravuje a postupně rozvíjí datové úložiště. V náplni oddělení je také řešení výzkumných a vývojových projektů, zabývá se implementací nových řešení a vývojem informačních systémů. Řada výstupů je k dispozici nejen pro KNAV a AV ČR, ale i pro další knihovny a jejich uživatele.

Digitalizační centrum (DC)

Digitalizační centrum je specializované pracoviště, které bylo vytvořeno po povodních v roce 2002, jež zasáhly řadu knihovních fondů. Jeho cílem bylo zajistit zpřístupnění poškozených dokumentů. V té době se jednalo v českém prostředí o unikátní pracoviště, srovnatelné bylo pouze v Národní knihovně ČR. Sloužilo tehdy často jako vzor pro další knihovny, které chtěly zahájit digitalizaci. V posledních letech je hlavní činností DC digitalizace publikací vydávaných v působnosti Akademie věd ČR a jejích předchůdkyň. Výstupy Digitalizačního centra jsou k dispozici v Digitální knihovně AV ČR. DC poskytuje své služby také externě dalším zájemcům, zejména ústavům AV ČR a dalším knihovnám.

Oddělení pro digitální knihovnu (ODK)

Oddělení pro digitální knihovnu zajišťuje provoz a správu Digitální knihovny AV ČR (dále DKAV) a České digitální knihovny – agregátor obsahu digitálních knihoven provozovaných v ČR a poskytovatel dat pro projekt Europeana (dále ČDK). V gesci ODK je smluvní zajištění obsahu DKAV s vlastníky práv k dokumentům uloženým v DKAV a současně také smluvní zajištění s provozovateli digitálních knihoven zapojených do ČDK. ODK se aktivně podílí na vývoji systémů ProArc a RDflow sloužících pro výrobu digitálních dokumentů a systému Kramerius pro jejich zpřístupnění. V rámci KNAV je ODK garantem metadatových standardů spolupracujícím v této oblasti s NK ČR.