Úvod » O knihovně » Organizační struktura » Dozorčí rada KNAV

Dozorčí rada KNAV

 

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (předseda)

 

Ing. Martin Duda (místopředseda)

  • vedoucí Odd. informačních technologií KNAV
  • duda@knav.cz

 

Marina Krahulcová (tajemnice)

 

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

 

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

 

Ing. Martin Svoboda

 

PhDr. Karel Sosna