Dozorčí rada KNAV

 

prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (předseda)

 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vedoucí Oddělení 20. století a literatury současné
 • janousek@ucl.cas.cz

 

Ing. Jana Doleželová (místopředsedkyně)

 • Knihovna AV ČR, v. v. i., Bibliometrie a scientometrie
 • dolezelova@iach.cz

 

Mgr. Tereza Melichová (tajemnice)

 • Knihovna AV ČR, v. v. i., Oddělení elektronických informačních zdrojů
 • melichova@knav.cz

 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

 • Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • člen Vědecké rady AV ČR
 • blatny@psu.cas.cz

 

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

 • Vysoká škola chemicko-technologická, vedoucí Centra informačních služeb
 • eva.dibuszova@vscht.cz

 

RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i., ředitel
 • rakosnik@math.cas.cz

 

PhDr. Vít Richter

 • Národní knihovna ČR, ředitel Knihovnického institutu
 • vit.richter@nkp.cz

 

PhDr. Martin Steiner

 • Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., zástupce vedoucího Oddělení pro komeniologii
 • msteiner@flu.cas.cz