4 – Odbor služeb

Vedení odboru

Organizační struktura odboru

Hlavní činností Odboru služeb (OS) je poskytování výpůjčních, informačních, meziknihovních, reprografických, rešeršních a referenčních služeb uživatelům Knihovny AV ČR, v. v. i., (KNAV). OS dále zajišťuje i provoz čtenářské studovny včetně služeb odpočinkové místnosti, individuálních studoven a provoz počítačové studovny s poradenstvím při práci s EIZ.

Oddělení výpůjčních a referenčních služeb (OVRS)

OVS poskytuje výpůjční, rešeršní, referenční a reprografické služby, spravuje počítačovou studovnu a centrální pokladnu a zajišťuje provoz individuálních studoven. Rešeršní a referenční služby zahrnují práci v licencovaných zdrojích dostupných v KNAV a vyřizování dotazů ve službě „Ptejte se knihovny”. Reprografické služby zahrnují zhotovování rozmnoženin na samoobslužné kopírce a zhotovování digitálních kopií z dokumentů historického knižního fondu KNAV. Počítačová studovna nabízí přístup k elektronickým informačním zdrojům, k internetu včetně bezdrátového připojení a také samoobslužný tisk dokumentů. Oddělení se také podílí na doplňování obálek knih v rámci projektu Obalkyknih.cz a zajišťuje službu eBook on Demand (EOD) ve spolupráci s Digitalizačním centrem.

Oddělení meziknihovních služeb (OMS)

Oddělení je zapojeno do projektu Virtuální polytechnická knihovna a poskytuje uživatelům meziknihovních služeb výpůjční a reprografické služby z fondu KNAV, z jiných knihoven v ČR a zahraničních knihoven. Zajišťuje také poskytování meziknihovních služeb uživatelům zahraničních knihoven z fondu KNAV.

Oddělení pro správu studovny (OSS)

Oddělení pro správu studovny poskytuje informační služby ve studovně, pečuje o skladbu fondu v hale služeb a zajišťuje služby v šatně pro uživatele KNAV.