4 – Odbor služeb

Vedení odboru

Organizační struktura odboru

 

Hlavní činností Odboru služeb (OS) je poskytování výpůjčních, informačních, meziknihovních, reprografických, rešeršních a referenčních služeb uživatelům Knihovny AV ČR, v. v. i., (KNAV). OS dále zajišťuje i provoz čtenářské studovny včetně služeb odpočinkové místnosti, individuálních studoven a provoz počítačové studovny s poradenstvím při práci s EIZ.

Oddělení výpůjčních služeb (OVS)

OVS poskytuje výpůjční a reprografické služby, spravuje počítačovou studovnu a centrální pokladnu a zajišťuje provoz individuálních studoven. Reprografické služby zahrnují zhotovování rozmnoženin na samoobslužné kopírce a zhotovování digitálních kopií z dokumentů historického knižního fondu KNAV. Počítačová studovna nabízí přístup k elektronickým informačním zdrojům, k internetu včetně bezdrátového připojení a také samoobslužný tisk dokumentů. Oddělení výpůjčních služeb se také podílí na doplňování obálek knih v rámci projektu Obalkyknih.cz a zajišťuje službu „eBook on Demand“ (EOD).

Oddělení meziknihovních služeb (OMS)

Oddělení je zapojeno do projektu Virtuální polytechnická knihovna (www.vpk.cz) a poskytuje uživatelům meziknihovních služeb výpůjční a reprografické služby z fondu KNAV, z jiných knihoven v ČR a zahraničních knihoven. Zajišťuje také poskytování meziknihovních služeb uživatelům zahraničních knihoven z fondu KNAV.

Oddělení pro správu studovny (OSS)

Oddělení pro správu studovny poskytuje informační služby ve studovně, pečuje o skladbu fondu v hale služeb a zajišťuje služby v šatně pro uživatele KNAV.

Rešeršní a referenční služby (RRS)

RRS poskytují rešeršní, poradenské, konzultační a referenční služby zejména z licencovaných zdrojů dostupných v KNAV (www.knav.cz/eiz/), ale i ze zdrojů volně dostupných na internetu, a zajišťují službu „Ptejte se knihovny“.