3 – Odbor pro výzkum a vývoj

Vedení odboru

Organizační struktura odboru

 

Hlavním cílem odboru je provádění, řízení, koordinace a evidence aktivit zaměřených na výzkum a vývoj, včetně zapojení do hodnocení výzkumné činnosti.

Knihovědné oddělení (KVO)

Hlavním úkolem Knihovědného oddělení je výzkum české knižní kultury a shromažďování pramenných zdrojů k produkci českých a moravských tiskáren 16.–18. století.

Bibliometrie a scientometrie (BaS)

V rámci skupiny jsou vytvářeny podklady pro hodnocení výsledků pracovišť AV ČR a další analýzy pro potřeby vedení AV ČR, a to jak z vlastních informačních zdrojů (ASEP), tak z externích informačních systémů.

Oddělení elektronických informačních zdrojů (OEIZ)

OEIZ zajišťuje správu elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) pro KNAV a ústavy AV ČR. Zaměřuje se především na nákup, zpřístupňování a propagování EIZ a poskytuje speciální informační služby týkající se elektronických časopisů, knih, databází a dalších elektronických zdrojů včetně vzdáleného přístupu k těmto zdrojům. OEIZ také spravuje redakční publikační systém časopisů vydávaných v ústavech AV ČR ScholarOne Manuscripts.