2 – Odbor provozu a ekonomiky

Vedení odboru

  • Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR, v. v. i.
  • tel. 221 403 260
  • e-mail: veckova@knav.cz

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizační struktura odboru

 

Ekonomické oddělení (EO)

Oddělení je odpovědné za přípravu rozpočtu a jeho průběžné plnění, sledování plnění rozpočtů a zabezpečení administrativy jednotlivých projektů. Je zde zajišťována personální agenda, kompletní zpracování mezd a finanční účetnictví.

Reprografické a knihařské centrum (RKC)

Centrum nabízí kromě kopírovacích a vazačských služeb také např. laminování, lepení plánů, tisk plakátů, zhotovování desek a přebalů, lisování, ořezávání aj. KNAV zde realizuje tisk a vazbu svých publikací – periodika Knihy a dějiny či monografií. Reprografické a knihařské centrum je též využíváno pro opravy knih a časopisů z fondu KNAV. RKC plní i funkci servisního pracoviště ústavů AV ČR, kterým poskytuje své služby. Nabídka RKC je k dispozici také veřejnosti.

Oddělení provozu (OP)

Oddělení provozu má plně v kompetenci zajištění provozu KNAV v sídle na Národní třídě i provozu centrálního depozitáře v Jenštejně. Zajišťuje veškeré údržbové i stavební činnosti. Do tohoto oddělení spadá též správa autoparku, zajištění odchozí pošty a bezpečnost práce zaměstnanců KNAV.