Organizační struktura

Rada KNAV
Dozorčí rada KNAV

Organizační schéma

Ředitelka KNAV
Ing. Magdaléna Vecková
ředitelka
tel. 221 403 260
e-mail: veckova@knav.cz
01 – Sekce ředitelky (SŘ)
011 – Sekretariát
Irena Spanilá
asistentka ředitelky
tel. 221 403 260
e-mail: sekretariat@knav.cz
012 – PR, propagace, správa webu
Marina Krahulcovátel. 221 403 252
e-mail: knavcr@knav.cz
1 – Odbor informačních technologií a digitalizace (OITD)
Ing. Martin Lhoták
zástupce ředitelky pro výzkum, vývoj a technologie
vedoucí odboru
tel. 221 403 262
e-mail: lhotak@knav.cz
12 – Oddělení informačních technologií
Ing. Martin Duda
vedoucí oddělení
tel. 221 403 468
e-mail: duda@knav.cz
13 – Digitalizační centrum
Pavel Madar
vedoucí oddělení
tel. 221 403 226
e-mail: madar@knav.cz
14 – Oddělení pro digitální knihovnu
Mgr. Jana Křížová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 264
e-mail: krizova@knav.cz
2 – Odbor provozu a ekonomiky
21 – Ekonomické oddělení
Ing. Daniela Blažková
vedoucí oddělení
e-mail: blazkova@knav.cz
22 – Reprografické a knihařské centrum
Božena Dvořáková
vedoucí oddělení
tel. 221 403 263
e-mail: dvorakova@knav.cz
23 – Oddělení provozu
Pavel Madar
vedoucí oddělení
tel. 221 403 226
e-mail: madar@knav.cz
3 – Odbor pro výzkum a vývoj
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová
vedoucí odboru
tel. 221 403 244
e-mail: kadlec@knav.cz
31 – Knihovědné oddělení
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
vedoucí oddělení
tel. 221 403 327
e-mail: veselal@knav.cz
33 – Bibliometrie a scientometrie
David Jiří Šlosartel. 221 403 388
e-mail: slosar@knav.cz
34 – Oddělení elektronických informačních zdrojů
Mgr. Iva Burešová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 245
e-mail: buresova@knav.cz
4 – Odbor služeb
Tomáš Jandera
vedoucí odboru
tel. 221 403 254
e-mail: jandera@knav.cz
41 – Oddělení výpůjčních služeb
Mgr. Jana Grillová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 254
e-mail: grillova@knav.cz
42 – Oddělení meziknihovních služeb
Tomáš Jandera
pověřen vedením
tel. 221 403 254
e-mail: jandera@knav.cz
43 – Oddělení pro správu studovny
Kateřina Kalinová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 254
e-mail: kalinova@knav.cz
44 – Rešeršní a referenční služby
e-mail: reserse@knav.cz
5 – Odbor pro doplňování a zpracování fondu
Mgr. Zdeňka Chmelařová
zástupkyně ředitelky pro knihovnické procesy
vedoucí odboru
tel. 221 403 471
e-mail: chmelarova@knav.cz
50 – Oddělení správy knihovních systémů
Mgr. Marek Šimáček
vedoucí oddělení
tel. 221 403 471
e-mail: simacek@knav.cz
51 – Oddělení akvizice
Mgr. Kateřina Weissová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 204
e-mail: weissova@knav.cz
52 – Oddělení zpracování knih a elektronických nosičů
Helena Trinkewitzová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 241
e-mail: trinkewitzova@knav.cz
53 – Oddělení zpracování časopisů
Bc. Kateřina Neradová
vedoucí oddělení
tel. 221 403 255
e-mail: neradova@knav.cz
54 – Revizní oddělení
Jana Matěková, BBus (Hons)
vedoucí oddělení
tel. 221 403 250
e-mail: matekova@knav.cz