Členství v organizacích

 

Logo IFLA (zdroj: http://www.ifla.org/)

IFLA

 • (International Federation of Library Associations and Institutions, Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí)
 • IFLA je mezinárodní nevládní organizace, která podporuje vysoké standardy poskytování knihovních a informačních služeb a rozšíření povědomí o hodnotě kvalitních knihovních a informačních služeb a reprezentuje zájmy svých členů na celosvětové úrovni.
 • KNAV je institucionálním členem IFLA od roku 2002. v rámci IFLA je konkrétně členem sekcí Academic and Research Libraries (Akademické a vědecké knihovny) a Information Technology (Informační technologie).

 

liber-logo

LIBER

 • LIBER je sdružení velkých evropských vědeckých knihoven, které podporuje zejména efektivní informační služby, přístup k vědeckým informacím, inovativní služby pro uživatele, uchovávání kulturního dědictví a efektivní a účinný management.
 • KNAV je institucionálním členem LIBER od roku 2001.

 

Logo Gesellschaft für Buchforschung in Österreich (zdroj: http://www.buchforschung.at/)

Gesellschaft für Buchforschung in Österreich (Společnost pro knihovědu v Rakousku)

 • Společnost pro knihovědu v Rakousku si klade za cíl podporovat a koordinovat výzkum dějin knižní kultury v Rakousku.
 • Institucionálním členem této společnosti se KNAV stala v roce 2009.

 

Logo IGeLU (zdroj: http://igelu.org/)
IGeLU

 • IGeLU je skupina uživatelů produktů společnosti Ex Libris, která si klade za cíl mj. reflektovat potřeby a priority této uživatelské komunity, ovlivňovat vývoj softwaru za účelem oboustranného přínosu pro uživatele produktů a společnost Ex Libris a nabízet komunitě uživatelů fórum pro sdílení informací.
 • KNAV je institucionálním členem IGeLU od roku 2004.

 

Logo SKIP (zdroj: http://www.skipcr.cz/)

SKIP

 • SKIP dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
 • KNAV je institucionálním členem SKIP od roku 2000.

 Členství v sítích

Logo CASLIN (zdroj: http://knihovna.fss.muni.cz/)

CASLIN

 • (Czech and Slovak Library Information Network, Česká a slovenská knihovní informační síť)
 • Cílem původního projektu CASLIN realizovaného v 90. letech 20. století bylo položit pevné základy celostátní knihovní sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích.
 • KNAV se ke spolupráci knihoven podle principů projektu CASLIN přihlásila v roce 1996.
 • V letech 2001 KNAV spolupořádala a v roce 2006 pořádala stejnojmenný mezinárodní seminář.
 • KNAV má také své zastoupení v programovém výboru semináře a její zástupci se jej každoročně aktivně účastní.

 

elag-logo

ELAG
(European Library Automation Group, Evropská skupina pro automatizaci knihoven)

 • ELAG je konference zaměřená na aplikaci informačních technologií v knihovnách a dokumentačních centrech. Profesionálům z oblasti knihovnictví a informačních technologií nabízí příležitost k diskusi o nových technologiích, získání přehledu o nejnovějších trendech a sdílení praktických zkušeností.
 • KNAV vysílá na každoročně konané mezinárodní akce své odborné pracovníky.

 

 

Logo Aleph (zdroj: http://www.sualeph.cz/)

SUAleph
(Sdružení uživatelů ALEPH)

 • SUAleph je neformální sdružení institucí z České a Slovenské republiky, které jsou uživateli produktů firmy Ex Libris.