Nabídka publikací

od nejnovějšího abecedně

Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 25, 2018
250 Kč
Skladem

Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 24, 2017
250 Kč
Skladem

Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 23, 2016
250 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 22/2015
250 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 21/2014
250 Kč
Skladem

Humanismus v rozmanitosti pohledů
398 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 18/19, 2013
200 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 20, 2013
250 Kč
Skladem

Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové
380 Kč
Skladem

Knihy a dějiny – zvláštní číslo, 2012
200 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010
200 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 11/15, 2004–2008
65 Kč
Skladem

Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800
260 Kč
Skladem

Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století
100 Kč
Skladem

Knihy na dvoře Rožmberků
Momentálně nedostupné

Knihy a dějiny 9/10, 2002–2003
65 Kč
Skladem

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století
100 Kč
Skladem

Tiskařská bohemika ze 16.–18. století dochovaná ve Vatikánské knihovně a knihovně Angelica v Římě
182 Kč
Skladem

Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. stol. v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR
310 Kč
Skladem

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky)
410 Kč
Skladem

Knihy a dějiny 7/8, 2000–2001
65 Kč
Skladem

Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové
140 Kč
Momentálně nedostupné

Knihy a dějiny 6, 1999
65 Kč
Skladem

Tiskařská slovacika 18. století ve fondu Knihovny Akademie věd ČR
65 Kč
Skladem