Úvod » Časopis Knihy a dějiny

Časopis Knihy a dějiny

knihy-a-dejiny-22-2015-obalka

Časopis Knihy a dějiny je odborné periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Časopis je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy o domácí a zahraniční knihovědné produkci a informuje o konferencích a výstavách k dané tematice.

Časopis Knihy a dějiny je recenzovaným periodikem zařazeným do databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH). V roce 2013 bude uzavřena smlouva o spolupráci s mezinárodní bibliografickou databází The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Redakční rada: PhDr. Anežka Baďurová (vedoucí redaktorka), PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (výkonná redaktorka), Mgr. Hana Beránková, PhDr. Kamil Boldan, PhDr. Eva Frimmová, CSc., Mgr. Andrea Jelínková, PhDr. Richard Šípek, Ph.D., Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.

Vydává:

  • Knihovna AV ČR, v. v. i.
    Národní 1009/3
    115 22 Praha 1

Redakce:

ISSN 1210-8510

Pokyny pro autory

 

Obsah ročníků

Ročníky 1994–2015 jsou zpřístupněny v Digitální knihovně AV ČR.