Aktuálně

1.2.2019

Internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku

Knihovna AV ČR a Národní knihovna ČR zveřejnila Encyklopedii knihy, která pokrývá období od počátků české knižní kultury ve středověku až po vymizení knihy z ručního lisu na začátku 19. století. Obsahuje jak výkladová hesla k jednotlivým fenoménům knižní kultury, tak hesla vývojová. Jejím základem se stala hesla z encyklopedie zaměřené na tištěnou knihu (Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006). Zcela novou část tvoří hesla věnovaná knize rukopisné: jejich vytvoření se ujal tým kodikologů mezi nimiž nechyběli odborníci na knižní vazbu nebo iluminované rukopisy.
Číst dále »

11.12.2018

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 25, 2018

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především studie věnované výzkumu české tiskařské produkce předbělohorského období. Ilustračním materiálem z dílny pražského tiskaře Mikuláše Štrause se ve svém příspěvku zabývá Jana Tvrzníková. Andrea Jelínková (Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století) a Vojtěch Šícha (Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století) analyzují tisky vydané českými a moravskými tiskaři za přispění nových rešeršních možností, které jsou vytvářeny v rámci projektu Knihověda.cz. Příspěvek Marty Hradilové je věnován dějinám knihovny kapucínského kláštera v Mnichově Hradiště a významu dobových katalogů pro výzkum těchto knižních sbírek.
Číst dále »

19.11.2018

Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 online

Knihovna AV ČR zveřejnila nový webový portál, který širší i odborné veřejnosti zpřístupňuje zásadní prameny a informační zdroje k výzkumu švédské knižní kořisti z let 1646–1648.
Číst dále »

5.11.2018

Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR a cyklus knihovědných přednášek „Kniha jako komunikační médium v raném novověku“

Srdečně Vás zveme do Knihovny AV ČR na 18. ročník festivalu Týden vědy a techniky!
V rámci knihovědných přednášek můžete navštívit:

Od krátkých utajovaných zpráv k prvním novinám. Zpravodajství od pozdního středověku do 17. století (K. Pražáková)

„Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb alba amicorum (M. Ryantová)

Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války (L. Veselá)

Číst dále »

Archiv aktualit