Aktuálně

11.12.2018

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 25, 2018

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především studie věnované výzkumu české tiskařské produkce předbělohorského období. Ilustračním materiálem z dílny pražského tiskaře Mikuláše Štrause se ve svém příspěvku zabývá Jana Tvrzníková. Andrea Jelínková (Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století) a Vojtěch Šícha (Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století) analyzují tisky vydané českými a moravskými tiskaři za přispění nových rešeršních možností, které jsou vytvářeny v rámci projektu Knihověda.cz. Příspěvek Marty Hradilové je věnován dějinám knihovny kapucínského kláštera v Mnichově Hradiště a významu dobových katalogů pro výzkum těchto knižních sbírek.
Číst dále »

19.11.2018

Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 online

Knihovna AV ČR zveřejnila nový webový portál, který širší i odborné veřejnosti zpřístupňuje zásadní prameny a informační zdroje k výzkumu švédské knižní kořisti z let 1646–1648.
Číst dále »

5.11.2018

Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR a cyklus knihovědných přednášek „Kniha jako komunikační médium v raném novověku“

Srdečně Vás zveme do Knihovny AV ČR na 18. ročník festivalu Týden vědy a techniky!
V rámci knihovědných přednášek můžete navštívit:

Od krátkých utajovaných zpráv k prvním novinám. Zpravodajství od pozdního středověku do 17. století (K. Pražáková)

„Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb alba amicorum (M. Ryantová)

Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války (L. Veselá)

Číst dále »

17.9.2018

Pracovní zasedání „Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku“

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku, které bude věnováno dosud málo prozkoumanému období přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkám paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku.
Číst dále »

Archiv aktualit