Aktuálně

25.1.2016

Knihy a dějiny 22/2015

Dovolujeme si Vás upozornit, že vyšlo nové číslo časopisu Knihy a dějiny 22/2015.

V tomto čísle naleznete studii Hany Ferencová o obrazu českých zemí, který si v 17. století odnášeli z Čech angličtí cestovatelé, příspěvek o povodních v českých zemích 16. až 18. století (Jan Munzar – Stanislav Ondráček – Lubor Kysučan). David Mach přináší detailní zprávu o zajímavém evangelickém rukopisu z fondu Národní knihovny, autoři Miroslav Koudela a Petr Mašek se pokusili o rekonstrukci dosud neznámé knihovny Veita Ulricha Marschalla z Ebnetu a Kristina Kaucká se zabývala osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období.

Tradiční součástí časopisu jsou také nálezové zprávy a zprávy o projektech, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy o knihovědných konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v roce 2015.

Číst dále »

25.10.2015

Výstava „Kazatel – učenec – kacíř: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století“

Srdečně Vás zveme na výstavu „Kazatel – učenec – kacíř: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století“, která bude slavnostně zahájena v pondělí 2. listopadu 2015 od 14 hod. Výstava bude doplněna sérií přednášek, které proběhnou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR od 2. do 12. 11. 2015. Číst dále »

14.12.2014

Nové číslo časopisu Knihy a dějiny 21/2014

Dovolujeme si Vás upozornit, že právě vyšlo nové číslo časopisu Knihy a  dějiny 21/2014.

Naleznete v něm studii o významné barokní knihovně Františka Eusebia z Pöttingu, ve které Jaroslava Kašparová podává mimo jiné i soupis zjištěných dochovaných knih z této knižní sbírky. Andrea Jelínková představuje unikátní a dosud neznámou sbírku vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR, která byla shromážděná před více než sto lety sběratelem Eduardem Langerem. Tématu Egypta a Blízkého východu v kramářských písních, ve kterých silně přetrvávalyzakořeněné stereotypy o Turcích, se věnuje Michal Klacek. Petr Mašek představuje konvolut vzácných tisků, který byl objeven v zámecké knihovně ve Strážnici, a jež částečně pocházel z majetku luteránského teologa Matthiase Flacia Illyrica. Za pozornost stojí i diskuzní příspěvek Petra Voita, ve kterém se zamýšlí nad koncepcí českého výzkumu knižní kultury a nad připraveností současné generace věnovat se knižní kultuře jako samostatnému vědeckému oboru.

Tradiční součástí časopisu jsou také aktuální zprávy o projektech, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury, zprávy z knihovědných konferencích a výběr nejnovějších studií z časopisů, ročenek a sborníků vydaných v roce 2014. Číst dále »

26.11.2014

Humanismus v rozmanitosti pohledů

Knihovna AV ČR vydala v říjnu 2014 u příležitosti významného životního jubilea PhDr. Josefa Hejnice, CSc., kolektivní monografii Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Ta sdružuje celkem 25 příspěvků z pera významných badatelů v oboru historie, archivnictví, filologie, knihovědy nebo bohemistiky z České republiky i ze zahraničí. Autoři a vydavatelé předkládají tento soubor studií a zamyšlení o humanismu odborné veřejnosti jako výraz úcty k vědecké erudici dr. Hejnice a zároveň jako odvážný pokus o vyjádření díků jubilantovi za vše, čím obohatil jejich znalosti a inspiroval jejich vlastní práci.

Číst dále »

Archiv aktualit