Úvod » Kontakty » Telefonní seznam

Telefonní seznam

Ústředna: 221 403 111
Provolba: 221 403 + vnitřní linka
E-mail: xy@ (obvykle „prijmeni@“) + knav.cz

Jméno E-mail Linka Telefon Oddělení
Baďurová Anežka, PhDr. badurova@ 327 KVO
Bártková Petra, Mgr. bartkova@ 471 OSKS
Bartoníčková Iva, PhDr. bartonickova@ 452 RRS
Bártová Lenka, Mgr. bartova@ 327 KVO
Barvířová Markéta barvirova@ 469 OZČ
Beránková Hana, Mgr. berankova@ 335 KVO
Blažková Daniela, Ing. blazkova@ 300 EO
Borecký Michal borecky@ 463 OIT
Bousková Tereza, DiS. bouskova@ 286 851 486 RO
Brabcová Věnka brabcovav@ 234 OZKEN
Břicháčková Eva, Mgr. brichackova@ 240 OZČ
Burešová Iva, Mgr. buresova@ 245 OEIZ
Doleželová Jana, Ing. dolezelova@ 532 290 227 BaS
Duda Martin, Ing. duda@ 468 OIT
Dvořáková Božena dvorakova@ 263 RKC
Fiala Michal, DiS. fiala@ 250 RO
Froňková Denisa, DiS. fronkova@ 212 OMS
Grillová Jana, Mgr. grillova@ 254, 441 OVS
Hájková Markéta mvs@ 259 OMS
Harudová Vladimíra EO
Herrmannová Jitka, Ing. herrmannova@ 484 OZKEN
Humhalová Jana humhalova@ 364 OMS
Chmelařová Zdeňka, Mgr. chmelarova@ 471 ODZF
Jandera Tomáš jandera@ 254, 441 OVS
Jelínková Andrea, Mgr. jelinkova@ 385 KVO
Jeřábková Jana infoknav@ 208 OSS
Kahancová Karolína servis@ 254 OVS
Kalinová Kateřina kalinova@ 441, 208 OSS
Klíma Pavel klima@ 286 851 955 DC
Koberová Jiřina koberova@ 286 851 486, 702 285 940 OP
Koláčková Eva kolackova@ 234 OZKEN
Kolářová Marie kolarova@ 286 851 955 DC
Kotoučová Markéta, Mgr. kotoucova@ 381 OA
Krahulcová Marina knavcr@ 252
Králová Romana kralova@ 246 OZČ
Kratochvílová Danuše kratochvilova@ 371 EO
Křížová Jana krizova@ 253 ODK
Kuchtová Marta, Mgr. kuchtova@ 471 OSKS
Kýhosová Lenka kyhosova@ 233 EO
Laibl Václav laibl@ 251 KVO
Laiblová Kadlecová Ivana, PhDr. kadlec@ 244 VaV
Levický Jan servis@ 254 OVS
Lhoták Martin, Ing. lhotak@ 262 Řed.
Linhartová Kateřina 347, 243 RKC
Madar Pavel madar@ 226 OP
Matoušová Jana, PhDr. matousova@ 322 OA
Mattasová Kateřina infoknav@ 208 OSS
Maxová Iveta maxova@ 235 OZKEN
Meixner Jaroslav, Mgr. meixner@ 348 OEIZ
Melichová Tereza melichova@ 469 OZČ
Mika Pavel, Mgr. mika@ 388 BaS
Mikšovská Milena miksovska@ 207 EO
Müllerová Dana mullerova@ 383 EO
Neradová Kateřina servis@ 254 OVS
Nezbedová Martina, Mgr. nezbedova@ 286 851 955 DC
Pachlová Jaroslava pachlova@ 328 OIT
Parkmannová Helena parkmannova@ 371 EO
Pavelka Miroslav pavelka@ 328 OIT
Podloucká Karolina, Mgr. podloucka@ 471 OSKS
Poláková Zdeňka satna@ 345 OSS, 12/p.
Polednová Renáta polednova@ 286 851 955 DC
Polomská Kateřina, Bc. polomska@ 382 OA
Požárek Jakub servis@ 254 OVS
Pšenička Michal psenicka@ 286 851 955 DC
Reková Radka jenstejn@ 286 851 486, 702 285 940 OP
Riessner Jaroslav riessner@ 286 851 486 OZČ
Rousová Gabriela servis@ 254 OVS
Skoček Jakub, Mgr. skocek@ 255 OEIZ
Skopal Jan skopal@ 253 ODK
Smotlacha Miroslav satna@ 345 OSS
Stehlíček Jaroslav stehlicek@ 285 OSS
Suttnerová Markéta sekretariat@ 260, 262 Sekr.
Svobodová Jana, Mgr. svobodova@ 399 KVO
Šícha Vojtěch, Bc. sicha@ 393 KVO
Šilhavý Pavel, Mgr. silhavy@ 584 OIT
Šilhová Lenka silhova@ 286 851 955 DC
Šimáček Marek, Mgr. simacek@ 471 OSKS
Šlapáková Ivana, Mgr. slapakova@ 264 ODK
Špidlová Viktorie spidlova@ 367 OZKEN
Švancara Blahoslav 702 285 941 OP
Tichý Zdeněk tichy@ 468 OIT
Trinkewitzová Helena trinkewitzova@ 241 OZKEN
Tyburcová Helena, promfil. tyburcova@ 257 OZKEN
Vaněček Jakub vanecek@ 463 OIT
Vecková Magdaléna, Ing. veckova@ 368 EO
Veselá Lenka, PhDr., PhD. vesela@ 251 KVO
Vitouchová Veronika vitouchova@ 382 OA
Vlachová Jaroslava, Bc. servis@ 254 OVS
Vondráčková Eva, Bc. vondrackova@ 572 OZKEN
Weissová Kateřina, Mgr. weissova@ 204 OA