ASEP

BÚ - Botanický ústav Průhonice

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

012872 - BU-J 980512 NL fle J
Adamec, L.
Zal de zeldzame vleesetende waterplant Aldrovanda vesiculosa overleven in Europa?
Werkgroep Aquatische Planten, - [104] 12-14 (1998).

011816 - BU-J 980051 RIV CZ cze J
Bílek, M. - Žáková, I. - Krahulec, F.
Louky Krkonoš. Alternativa obhospodařování - pastva ovcí. Část 3.
Ochrana přírody, 53 [6] 167-170 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA ČR(CZ) GA206/96/0522; GA ČR(CZ) GA507/94/1306; GA ČR(CZ) GA521/97/0499; GA AV ČR(CZ) IA60506

022559 - BU-J 990594 CZ cze K
Bílý, M.
Rozsivky rodu Synedra a křemík na přehradní nádrži Drásov.
In: Sborník referátů 38. pracovní konference AS ČBS. - (Ed. Poulíčková, A.; Palochová, A.). - Olomouc, Algologická sekce ČBS 1998. - S. 27-31.
[Pracovní konference ČBS /38./. Rožmberk nad Vltavou. (CZ), 98.10.19-98.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023329 - BU-J 990145 RIV CH ger J
Blažek, M.
Historische Schwertlilien.
Schweizer Staudengärten, 28, 79-88 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023330 - BU-J 990146 RIV CH ger J
Blažek, M.
Fragen zur Iris germanica.
Schweizer Staudengärten, 28, 89-99 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011848 - BU-J 980100 RIV CZ cze J
Blažková, D.
Aluviální polopřirozené louky u Poděbrad.
Muzeum a současnost. Řada přírodovědná, 12, [-] 91-94 (1998).

016661 - BU-J 990041 RIV CZ cze J
Blažková, D.
Invazní druhy rostlin na dolní Berounce.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, 28-29 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016811 - BU-J 990615 RIV DE eng J
Cepák, V. - Lukavský, J.
Behavior of chloroplast nucleoids in Scenedesmus obliquus during the vegetative cycle and under nitrogen starved conditions.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 126 [91] 117-127 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/0136; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

011823 - BU-J 980064 RIV SK sla M
Chrtek, J.
Hieracium.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 492-494.

011824 - BU-J 980065 RIV SK sla M
Chrtek, J.
Pilosella.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 563-565.

016647 - BU-J 990026 RIV AT eng J
Chrtek jun., J. - Marhold, K.
Taxonomy of the Hieracium fritzei Group (Asteraceae) in the Sudeten Mts. and the West Carpathians. (Studies in Hieracium sect. Alpina II.).
Phyton, 37 [2] 181-217 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/0532; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016649 - BU-J 990028 RIV CZ eng J
Chrtek jun., J. - Marhold, K.
Species concept in agamic and autogamic complexes.
Folia Geobotanica, 33, 317-318 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

023324 - BU-J 990140 RIV CZ cze M
Chytrý, M. - Kolbek, J.
Subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy (Quercion petraeae).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 176-187.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023323 - BU-J 990139 RIV CZ cze M
Chytrý, M. - Kolbek, J. - Moravec, J.
Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (Quercion pubescenti-petrae).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 149-168.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

012875 - BU-J 980518 DK eng B
Čížková, H.
Growth dynamics and ecophysiology of Phragmites in relation to the climatic conditions in boreal-mediterranean nad oceanic-continental gradients.
In: EUREED 2nd. Progerss report. - (Ed. Brix, H.). - Risskov, University of Aarhus 1998. - S. 25-31.

015641 - BU-J 990548 RIV NL eng J
Čížková, H. - Bauer, V.
Rhizome respiration of Phragmites australis: Effect of rhizome age, temperature, and nutrient status of the habitat.
Aquatic Botany, 61 [4] 239-253 (1998).
Grant: -(XX) EV5V-CT92-0083/EUREED/; -(XX) CIPDCT925064; GA ČR(CZ) GA206/96/0589
[Impact factor:1.049(91) 0.778(92) 1.014(93) 0.793(94) 0.869(95) 0.954(96) 0.788(97) 0.825(98) 1.170(99) 0.885(00) 1.361(01)]

011855 - BU-J 980113 RIV GB eng J
Daniel, M. - Kolář, J. - Zeman, P. - Pavelka, K. - Sádlo, J.
Predictive map of Ixodes ricinus high-incidence habitats and a tick-borne encephalitis risk assessment using satellite data.
Experimental and Applied Acarology, 22, [-] 417-433 (1998).
[Impact factor:0.634(91) 0.324(92) 0.257(93) 0.434(94) 0.578(95) 0.646(96) 0.767(97) 0.856(98) 1.009(99) 1.092(00) 1.096(01)]

015642 - BU-J 990549 RIV RU eng M
Dementiev, B. V. - Ivanov, V. V. - Kukin, S. G. - Ivanov, Y. S. - Silyakov, A. Yu. - Chikin, A. D. - Shilin, N. V. - Malý, M. - Jirka, V. - Orleansky, P.
Infrared spectroradiometric system ISTOK-1 of the "Mir" orbital station
In: New Methods and Instruments for Space- and Earth-based Spectroscopy in XUV. UV, IR, and Milimeter Wawes. - (Ed. Sobelman, I.I.; Slemzin, V.A.). - -, SPIE - The International Society for Optical Engineering 1998. - S. 119-134.

011864 - BU-J 980126 RIV CZ cze J
Dětinský, R. - Bayerová, Š. - Halda, J.
Několik zajímavých nálezů lišejníků z Poľany (střední Slovensko).
Bryonora, - [21] 8-10 (1998).

011837 - BU-J 980085 RIV CA eng J
Dobrý, J. - Klinka, K.
Reconstructing Temperature from Tree Rings of Pacific Silver Fir in Coastal British Columbia.
Northwest Science, 72 [2] 81-87 (1998).
[Impact factor: 0.406(96) 0.300(97) 0.363(98) 0.423(99) 0.661(00)0.750(01) ]

016663 - BU-J 990044 CZ eng J
Dostál, P. - Abazid, D. - Brabec, J. - Herben, T.
Architecture and allometry in an annual plant, Spergula morisonii.
Novitates Botanicae Universitatis Carolinae, 12, 77-88 (1998).

015631 - BU-J 980531 CZ cze K
Dušek, J. - Květ, J. - Vymazal, J.
Množství živin v porostech rákosu obecného a chrastice rákosovité na vegetačních čistírnách.
In: Sborník přednášek ze semináře - Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. - Brno, Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny 1998. - S. 13-17.
[Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Brno ( CZ), 98.06.10]

016803 - BU-J 990539 RIV SIGLE GB eng M
Dvořák, J. - Imhof, G. - Day, J. W. - Hacker, R. - Holčík, J. - Hudec, K. - Pelikán, J. - Opatrný, E.
The role of animals and animal communities in wetlands.
In: The production ecology of the wetlands: the IBP synthesis. - (Ed. Westlake, D. F.; Květ, J.; Szczepanski, A.). - Cambridge, University Press 1998. - S. 211-315.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

016805 - BU-J 990543 PL eng J
Economou-Amilli, A. - Elster, J. - Komárek, J.
Summer phytoplankton composition in transect from Weddell Sea to La Plata.
Polish Polar Research, 19 [3-4] 187-204 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA05/94/0156; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016783 - BU-J 990518 RIV SIGLE NL eng C
Edwards, K. R.
A critique pof the general approach to invasive plant species.
In: Plant invasions. Ecological mechanisms and human responses. - (Ed. Starfinger, D.; Edwards, K.; Kowarik, I.; Williamson, M.). - Leiden, Backhuys Publishers 1998. - S. 85-94.
[International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants /4./. Berlin (DE), 97.10.01-97.10.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602; U.S.-Czech Technical and Scientific Grant(US) 94035

017840 - UPB-H 990058 JP eng A
Elster, J. - Owczarek, M. - Kopecký, J. - Ohtani, S. - Lukešová, A. - Komárek, J. - Kanda, H.
Diversity and biological characteristics of soil algae along deglaciated moraine, Ny-Alesund, Svalbard.
In: 21st Symposium on Polar Biology. - Tokyo, NIPR 1998. - S. 84-84.
[Symposium on Polar Biology /21./. Tokyo (JP), 98.12.03-98.12.04]

016630 - BU-J 990009 RIV SK eng J
Fiala, K.
Variation in belowground biomass of grass stands in deforested areas affected by air pollution in the Beskydy Mts.
Ekológia Bratislava, 17 [Suppl. 1] 256-278 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66905; GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01)]

011840 - BU-J 980088 RIV CZ eng J
Fiala, K. - Pande, K. - Tůma, I.
The life history strategy reflected in morphology, biomass allocation and standing crop of Athyrium distentifolium Tausch.
Zpravodaj Beskydy, 11, [-] 59-64 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0170

011841 - BU-J 980089 RIV CZ cze J
Fiala, K. - Tůma, I.
Studium vlivu růstové aktivity trav na hromadění a ztráty organické hmoty a živin na odlesněných plochách.
Zpravodaj Beskydy, 11, [-] 65-68 (1998).

016631 - BU-J 990010 RIV SK eng J
Fiala, K. - Tůma, I. - Jakrlová, J. - Ježíková, M. - Sedláková, I. - Holub, P.
The role of grass ecosystems of deforested areas in the region affected by air pollution (the Beskydy Mts., the Czech Republic).
Ekológia Bratislava, 17 [Suppl. 1] 241-255 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170; GA AV ČR (CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01)]

011854 - BU-J 980112 RIV CZ cze J
Franklová, H. - Kolbek, J.
Bryologický inventarizační průzkum vybraných území CHKO a BR Křivoklátsko.
Zprávy České botanické společnosti, 33, [-] 53-83 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/1549

015643 - BU-J 990550 RIV CZ cze J
Gardavský, A.
Flóra vláknitých zelených řas a ruduch v širším okolí jaderné elektrárny Dukovany.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 35, 1-45 (1998).

011868 - BU-J 980136 RIV SK sla B
Goliašová, K. - Holub, J. - Kmeťová, E.
Flóra Slovenska 5/2. Bratislava, Veda 1998. - 1 s.

015764 - MBU-M 980196 RIV GB eng J
Gryndler, M. - Hršelová, H. - Chvátalová, I. - Vosátka, M.
In vitro proliferation of Glomus fistulosum intraradical hyphae from mycorrhizal root segments of maize.
Mycological Research, 102 [9] 1067-1073 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA502/93/0665
[Impact factor:0.694(92) 0.909(93) 0.975(94) 1.306(95) 1.133(96) 1.099(97) 0.993(98) 1.158(99) 1.133(00) 1.346(01)]

015813 - MBU-M 980295 RIV CZ eng J
Gryndler, M. - Vosátka, M. - Hršelová, H. - Chvátalová, I. - Škrdleta, V.
Effect of glucose on the development of Glomus fistulosum colonization and extraradical mycelium on maize roots.
Folia Microbiologica, 43 [6] 635-643 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0595; GA MŠk(CZ) OC 821.10
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01)]

023452 - BU-J 990268 RIV SE eng A
Härtel, H. - Hadincová, V.
Invasion of white pine (Pinus strobus) into the vegetation of the Elbsandsteingebirge (Czech Republic/Germany).
In: Planta Europa - (Ed. Synge, H.; Akeroyd, J.). - Uppsala, Swedish Threatened Species Unit and Plantlife 1998. - S. 251-254.
[Second European Conference on the Conservation of Wild Plants.. Uppsala (SE), 98.06.09-98.06.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

022532 - BU-J 990629 RIV CZ cze J
Hejný, S. - Bártová, E.
Květena a vegetace rybníků v Průhonickém parku.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, [-] 29-32 ( 1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

016802 - BU-J 990537 RIV SIGLE GB eng M
Hejný, S. - Segal, S. - Raspopov, I. M.
General ecology of wetlands.
In: The production ecology of the wetlands: the IBP synthesis. - (Ed. Westlake, D. F.; Květ, J.; Szczepanski, A.). - Cambridge, University Press 1998. - S. 1-77.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

016789 - BU-J 990524 RIV CZ eng J
Heteša, J. - Marvan, P.
Phytoplankton primary production in the Dyje River below Nové Mlýny reservois.
Acta Musei Moraviae. Science Biology, 82 [1997] 19-28 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011858 - BU-J 980116 RIV CZ eng J
Holub, J.
Reclassifications and new names in vascular plants 1.
Preslia, 70, [-] 97-122 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0857

011859 - BU-J 980117 RIV CZ eng J
Holub, J.
Trommsdorffia Bernh. 1800 is a validy published generic name.
Preslia, 70, [-] 179-182 (1998).

011860 - BU-J 980118 RIV CZ cze J
Holub, J.
Drobné doplňky ke znalosti rozšíření vstavačovitých na Moravě.
Zprávy České botanické společnosti, 33, [-] 91-94 (1998).

011869 - BU-J 980137 RIV SK sla M
Holub, J. - Kmeťová, E.
23. Pedicularis L. Všivec.
In: Flóra Slovenska 5/2. - (Ed. Goliašová, K.; Holub, J.; Kmeťová, E.). - Bratislava, Veda 1998. - S. 392-420.

011821 - BU-J 980062 RIV SK sla M
Holub, J. - Trávníček, B.
Rubus (Rosaceae).
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 601-603.

011845 - BU-J 980093 RIV SK cze C
Holub, P.
Vliv prostředí na růst nadzemních prýtů Calamagrostis villosa (Chaix.) J. F. Gmel. (terénní experiment).
In: Populačná biológia rastlín, V. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava/Nitra, SEKOS 1998. - S. 73-77.
[Populačná biológia rastlín 5. Nitra (SK), 98.09.17-98.09.19]

011862 - BU-J 980120 RIV CZ eng J
Holub, P. - Pande, K.
The growth of Calamagrostis villosa (Chaix.) J. F. Gmel. at different localities in the Moravian-Silesian Beskydy Mts.
Zpravodaj Beskydy, 11, [-] 75-78 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0170

018320 - UGN-S 990033 PL eng M
Hrádek, M. - Švehlík, R. - Jankovská, V.
Aeolian ridges in the piedmont of the Bile Karpaty mountains as a response of man induced changes in the landscape.
In: Antropogenic aspect of geographical enviroment transformations. - (Ed. Szabó, J.). - Debrecen, Lajos Kossuth univesity 1998. - S. 7-16.

011822 - BU-J 980063 RIV SK sla M
Hroudová, Z.
Bolboschoenus.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 382.

016643 - BU-J 990022 RIV CZ eng J
Hroudová, Z. - Frantík, T. - Zákravský, P.
The differentiation of subspecies in Bolboschoenus maritimus based on the inflorescence structure.
Preslia, 70, 135-154 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016642 - BU-J 990021 RIV SK eng J
Hroudová, Z. - Moravcová, L. - Zákravský, P.
Differentiation of the Central European Bolboschoenus taxa based on fruit shape and anatomy.
Thaiszia, Journal of Botany, 8, 91-109 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011866 - BU-J 980130 RIV PT eng C
Hroudová, Z. - Zákravský, P.
Vegetation dynamics in a fishpond littoral related to human impact.
In: Management and Ecology of Aquatic Plants. Proceedings of the 10th EWRS International Symposium on Aquatic Weeds, Lisbon, 21-25 September, 1998. - (Ed. Monteiro, A.; Vasconcelos, T.; Catarino, L.). - Lisbon, EWRS 1998. - S. 199-202.
[EWRS Symposium on Aquatic Weeds /10./. Lisbon (PT), 98.09.21-98.09.25]

016644 - BU-J 990023 RIV CZ cze J
Hroudová, Z. - Zákravský, P.
Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992.
Zprávy České Botanické Společnosti. Geobotanika, 33, 197-218 ( 1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016645 - BU-J 990024 RIV CZ cze J
Hroudová, Z. - Zákravský, P.
Vliv výšky vodní hladiny na vývoj semenáčků Alisma gramineum.
Zprávy České Botanické Společnosti. Geobotanika, 33, 219-226 ( 1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

012874 - BU-J 980517 CZ cze J
Husák, Š.
Když tlak veřejného mínění působí na nesprávném místě.
Šumava, - [1] 25 (1998).

015638 - BU-J 980538 CZ cze K
Husák, Š.
Makrofyty ve vodních tocích - studie habitatu v České republice.
In: Hydroekologické modelování. Výzkum, praxe, legislativa a rozhodování. - (Ed. Blažková, Š.; Stalnaker, C.; Novický, O.). - Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka 1998. - S. 44-46.

015639 - BU-J 980539 CZ cze R
Husák, Š.
[Recenze].
Rec.: Jatiová, M. - Šmiták, J.: Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. - AOPaK, Praha 1996. - 545 s.
Preslia, 70 [1] 91 (1998).

012873 - BU-J 980516 CZ cze B
Husák, Š. - Adamec, L.
Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni.
In: Výzkum a management ohrožených druhů rostlin 2. - (Ed. Klaudisová, A.). - Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny 1998. - S. 7-26. - (Příroda. 12).

015632 - BU-J 980532 CZ cze K
Husák, Š. - Květ, J.
Rostliny vhodné pro vegetační čistírny odpadních vod.
In: Sborník přednášek ze semináře - Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. - Brno, Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny 1998. - S. 49-52.
[Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Brno ( CZ), 98.06.10]

011847 - BU-J 980099 RIV CZ cze J
Husová, M.
Syntaxonomické a nomenklatorické poznámky ke společenstvům jedlin České republiky.
Preslia, 70, [-] 165-178 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/0592

023318 - BU-J 990134 RIV CZ cze M
Husová, M.
Suťové a roklinové lesy (Tilio-Acerion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 103-107.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023321 - BU-J 990137 RIV CZ cze M
Husová, M.
Květnaté jedliny (Galio-Abietenion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 135-138.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023326 - BU-J 990142 RIV CZ cze M
Husová, M. - Jirásek, J.
Acidofilní bory (Dicrano-Pinion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 208-217.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011838 - BU-J 980086 RIV SK cze C
Jakrlová, J. - Sedláková, I.
Vliv kosení na produkci a parametry růstu populace Calamagrostis epigejos.
In: Populačná biológia rastlín, V. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava/Nitra, SEKOS 1998. - S. 78-82.
[Populačná biológia rastlín 5. Nitra (SK), 98.09.17-98.09.19]

011870 - BU-J 980138 CZ cze K
Jankovská, V.
Pylové analýzy a archeologie.
In: Ve službách archeologie. Sborn. k 60. narozeninám RNDr. V. Haška, DrSc. - (Ed. Nekuda, R.; Unger, K.). - Brno, Arch. ústav AV ČR 1998. - S. 115-118.

023294 - BU-J 990109 RIV SK cze M
Jankovská, V.
Pozdní glaciál a časný holocén podtatranských kotlin - obdoba sibiřské boreální a subboreální zóny?
In: Rastliny a človek - (Ed. Benčaťová, B.; Hrivnák, R.). - Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 1998. - S. 89-95.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1223; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

012863 - BU-J 980501 CZ cze J
Jáňová, D. - Pokorný, J.
Obnova mokřadů a jejich povodí - cesta k setrvalému užívání krajiny.
Planeta - EKOjournal, 1 [2] 23-24 (1998).

015630 - BU-J 980530 CZ cze N
Jáňová, D. - Pokorný, J.
Slunce - nevyčerpatelný zdroj energie - toky energie v krajině.
Planeta - EKOjournal, 1 [5] 16-17 (1998).

016641 - BU-J 990020 RIV CZ eng J
Jarolímová, V. - Hroudová, Z.
Chromosome numbers within the genus Bolboschoenus in Central Europe.
Folia geobotanica, 33, 415-428 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

011867 - BU-J 980133 RIV CZ cze B
Jehlík, V. - Hejný, S. - Kropáč, Z. - Lhotská, M. - Kopecký, K. - Slavík, B. - Svobodová, Z.
Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Praha, Academia 1998. - 1 s.

011851 - BU-J 980104 RIV RU rus J
Jelina, G. A. - Jankovská, V. - Kuzněcov, O. L.
Rekonstrukciji rastitelnosti i prirodnych uslovij golocena paanajarvskogo parka (Karelija) po dannym palinologičeskogo i planktonnogo (Algae, Fungi, Rhizopoda, Rotatoria) analizov.
Botaničeskij žurnal, 83 [7] 23-35 (1998).

023327 - BU-J 990143 RIV CZ cze M
Jeník, J. - Jirásek, J.
Subalpinská a alpinská vegetace (Pinion mughi, Juncetea trifidi, Mulgedio-Aconitetea, Salicetea herbaceae).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 228-232.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023287 - BU-J 990100 RIV CZ eng J
Jeník, J. - Papáčková, L. - Váňa, J.
Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest.
Silva Gabreta, 2, 105-115 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1115; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

015666 - BU-J 990573 CZ cze M
Jirka, V.
Využití optických rastru v solární energetice.
In: Slunce a tepelná čerpadla pro vytápění a přípravu TUV. - Praha, ČEZ, a.s., Energetické poradenské středisko 1998. - S. -.

012879 - BU-J 980523 CZ cze C
Jirka, V. - Kučeravý, V. - Malý, M.
Možnosti využití sluneční energie.
In: Využití sluneční energie v klimatických podmínkách ČR. Sborník referátů. - Praha, ČEZ 1998. - S. -.
[Seminář - energie pro zítřek. Praha (CZ), 98.03.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA521/96/0521

015658 - BU-J 990565 RIV GB eng C
Jirka, V. - Kučeravý, V. - Malý, M. - Pokorný, J. - Řehoř, E.
The architectural use of glass raster lenses.
In: Renewable Enregy, Energy Efficiency, Polisy and Envrironment. - (Ed. Sayigh, A.A.M.). - Oxford, Elsevier 1998. - S. 1595-1598.
[World Renewable Energy Congress /5./. Florence (IT), 98.09.20-98.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA521/96/0521

012880 - BU-J 980524 CZ cze C
Jirka, V. - Kučeravý, V. - Řehoř, E.
Využití optických rastrů v architektuře.
In: Využití sluneční energie v klimatických podmínkách ČR. Sborník referátů. - Praha, ČEZ 1998. - S. -.
[Seminář - energie pro zítřek. Praha (CZ), 98.03.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA521/96/0521

011825 - BU-J 980066 RIV SK sla M
Kaplan, Z.
Potamogeton.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 575.

016651 - BU-J 990031 RIV CZ eng J
Kaplan, Z.
Relict serpentine populations of Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) in the Czech Republic and an adjacent area of Germany.
Preslia, 70, 21-31 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0660; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016653 - BU-J 990033 RIV NL eng J
Kaplan, Z.
(1364) Proposal to conserve the name Potamogeton maackianus (Potamogetonaceae) against P. serrulatus.
Taxon, 47, 735-736 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.254(91) 0.530(92) 0.403(93) 0.422(94) 0.532(95) 0.671(96) 1.149(97) 1.329(98) 1.087(99) 0.863(00) 1.259(01)]

023260 - BU-J 990072 RIV CZ cze J
Kaplan, Z.
Doplněk k rozšíření některých druhů rostlin v České republice.
Zprávy České Botanické Společnosti, 33, 177-185 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016652 - BU-J 990032 RIV CZ eng J
Kaplan, Z. - Řehořek, V.
Galium parisiense - a new alien species for the Czech Republic.
Preslia, 70, 51-56 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/0680; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016810 - BU-J 990636 RIV BE eng J
Kelly, M. G. - Cazaubon, A. - Coring, E. - Dell Uomo, A. - Ector, L. - Goldsmith, B. - Guasch, H. - Hürlimann, J. - Jarlman, A. - Kawecka, B. - Kwandrans, J. - Laugaste, R. - Lindstrom, E. A. - Leitao, M. - Marvan, P. - Padisák, J. - Pipp, E. - Prygiel, J. - Rott, E. - Sabater, S.
Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe.
Journal of Applied Phycology, 10, 215-224 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.733(93) 0.803(94) 0.903(95) 0.993(96) 0.486(97) 0.664(98) 0.881(99) 0.629(00) 0.885(01)]

022534 - BU-J 990631 RIV CZ eng J
Keršner, V. - Zapletal, T. - Heteša, J.
Primary production in pools and fishponds in Southern Moravia (Czech Republic).
Acta Musei Moraviae. Scientiae Biology, 82, [-] 3-17 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011826 - BU-J 980067 RIV SK sla M
Kirschner, J.
Luzula.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 525-526.

011833 - BU-J 980074 GB eng M
Kirschner, J.
Polygala vulgaris (P. oxyptera).
In: Plant Crib 1998. - (Ed. Rich, T. C. G.; Jermy, A. C.; Carey, J. L.). - London, Botanical Society of the British Isles 1998. - S. 203-204.

016640 - BU-J 990019 RIV CZ eng J
Kirschner, J.
A note on the taxonomy of agamic complexes. A reply to Tim Dickinson.
Folia Geobotanica, 33, 333-334 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

011863 - BU-J 980121 GB eng M
Kirschner, J. - Rich, T. C. G.
Luzula.
In: Plant Crib 1998. - (Ed. Rich, T. C. G.; Jermy, A. C.; Carey, J. L.). - London, Botanical Society of the British Isles in association withthe National Museums and Galleries of Wales and the BritishPteridological Society 1998. - S. 333-337.

011809 - BU-J 980024 RIV CZ eng B
Kirschner, J. - Štěpánek, J.
A monograph of Taraxacum sect. Palustria. Praha, Botanický ústav AV ČR 1998. - 281 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/1822; GA ČR(CZ) GA206/94/0857; GA ČR(CZ) GA206/95/0680

011819 - BU-J 980055 RIV CZ eng J
Kirschner, J. - Štěpánek, J.
Additions to the Selective Bibliography of Taraxacum. 2.
Taraxacum Newsletter, - [20] 39-42 (1998).

011820 - BU-J 980056 RIV CZ eng J
Kirschner, J. - Štěpánek, J.
Taraxaca exsiccata, Fasc. 10 (1997-1998), no 413-500, Fasc. 11 (1998), no 501-550. A list of species.
Taraxacum Newsletter, - [20] 43-46 (1998).

011827 - BU-J 980068 RIV SK sla M
Kirschner, J. - Štěpánek, J.
Taraxacum.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 640-643.

016648 - BU-J 990027 RIV CZ eng J
Kirschner, J. - Štěpánek, J.
A revision of Taraxacum sect. Piesis (Compositae).
Folia Geobotanica, 33, 391-414 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

016813 - BU-J 990619 RIV CH eng J
Klimeš, L. - Roušar, A.
Remarkable harvestmen from the Czech Republic.
Arachnologische Mitteilungen, 16, 33-39 (1998).

023292 - BU-J 990106 RIV DE ger J
Kolbek, J.
Das Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae in Böhmen.
Tuexenia, 18, 207-216 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/0592; GA ČR(CZ) GA206/98/1549; GA AV ČR (CZ) KSK2005601

011852 - BU-J 980109 RIV CZ cze J
Kolbek, J. - Brabec, E.
Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko.
Příroda, 12, [-] 53-98 (1998).

011853 - BU-J 980110 RIV SK eng J
Kolbek, J. - Valachovič, M. - Jarolímek, I.
Plant communities of rock habitats in North Korea: 2. Communities of moist rocks.
Biologia, 53 [1] 37-51 (1998).
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01)]

015644 - BU-J 990551 RIV SIGLE BR eng C
Komárek, J.
Validity of the genus Blennothrix Kütz. 1843, and its position in the oscillatoriacean cyanoprokaryotes.
In: Anais IV. Congr. Lat.-amer. Ficologia. - (Ed. Azevedo, M.T. de Paiva). - Sao Paulo, - 1998. - S. 341-352.
[Latino-American Phycological Congress /4./. Sao Paulo]

016772 - BU-J 990504 SK eng J
Komárek, J.
Outlines of the modern system of coccal green algae.
Biologia, 53 [4] 364 (1998).
[Biology and Taxonomy of the Green Algae /3./. Smolenice (SK), 97.10.06-97.10.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01)]

012867 - BU-J 980506 AT eng J
Komárek, J. - Cepák, V.
Cytomorphological characters supporting the taxonomic validity of Cyanothece (Cyanoprokaryota).
Plant Systematics and Evolution, 210 [1] 25-39 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IPP2020702
[Impact factor:0.604(91) 0.823(92) 0.901(93) 0.922(94) 1.026(95) 0.745(96) 0.824(97) 1.076(98) 1.302(99) 1.408(00) 1.360(01)]

016788 - BU-J 990523 RIV JP eng J
Komárek, J. - Watanabe, M.
Contribution to the attached cyanoprokaryotes from submersed biotopes in Sagarmatha National Park (Eastern Nepal).
Bulletin of the National Science Museum. Series B Botany, 24 [4] 117-135 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6005704; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016655 - BU-J 990035 RIV CZ cze J
Kotlaba, F.
Nové lokality kapradiny laločnaté a líčivky jedlé v jižních Čechách.
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 38, 83-85 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016657 - BU-J 990037 RIV CZ cze J
Kotlaba, F.
Hvězdovka brvitá v Průhonickém parku.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, 14-15 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016658 - BU-J 990038 RIV CZ cze J
Kotlaba, F.
Další lokality česneku podivného a poznámky k jeho biologii.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, 18-21 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016662 - BU-J 990042 RIV CZ cze J
Kotlaba, F.
Ještě k Vonoklaskému dubu.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, 32 (1998).

023342 - BU-J 990158 RIV CZ cze C
Kotlaba, F.
Dřevní houby (Macromycetes) a jejich podíl na odumírání dubů a dalších dřevin na hrázích rybníků a ve stromořadích.
In: Vliv abiotických a biotických faktorů na zdravotní stav dřevin v mimolesní zeleni. - (Ed. Švecová, M.; Čížková, D.). - České Budějovice, Ministerstvo životního prostředí ČR, Lesnická fakulta ČZU v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Správa CHKO Třeboňsko, ČIYP OI České Budějovice, Jč vědeckotechnická společnost České Budějovice 1998. - S. 22-24.
[Vliv abiotických a biotických faktorů na zdravotní stav dřevin v mimolesní zeleni.. České Budějovice (CZ), 98.09.09-98.09.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016656 - BU-J 990036 RIV EE eng J
Kotlaba, F. - Pouzar, Z.
Notes on the division of the genus Fomitopsis (Polyporales).
Folia cryptogamica Estonica, 33, 49-52 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016787 - BU-J 990522 RIV CZ cze J
Kováčik, L.
Aerofytní mikrovegetace rezervace Mohelenská step.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 35, 47-62 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011828 - BU-J 980069 RIV SK sla M
Kovanda, M.
Campanula.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 391-393.

011834 - BU-J 980078 RIV CZ cze J
Kovanda, M.
Zvonovec vonný, Adenophoras liliifolia (L.) Bess., na Moravě a ve Slezsku.
Časopis Slezského muzea, 47, [-] 13-18 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/0680

011835 - BU-J 980079 RIV CZ cze J
Kovanda, M.
Jeřáby (Sorbus) v Národním parku Podyjí.
Příroda, 12, [-] 99-108 (1998).

016627 - BU-J 990006 RIV SK eng J
Kovanda, M.
Phyteuma orbiculare in the High Sudeten Mts.: past and present.
Thaiszia, Journal of Botany, 8, 129-136 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA ČR(CZ) GA206/95/0680; GA AV ČR (CZ) KSK2005601

016628 - BU-J 990007 RIV SK eng J
Kovanda, M.
Sorbus sudetica in the Karkonosze Mts. (Poland).
Thaiszia, Journal of Botany, 8, 137-140 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1178; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016629 - BU-J 990008 RIV IT eng J
Kovanda, M.
Sorbus austriaca (Beck) Prain in Italy.
Webbia, 53 [1] 27-29 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011815 - BU-J 980047 RIV CZ eng J
Krahulcová, A. - Holub, J.
Chromosome number variation in the genus Rubus in the Czech Republic. III.
Preslia, 70, [-] 33-50 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6005506

016637 - BU-J 990016 RIV CZ eng J
Krahulcová, A. - Holub, J.
Chromosome number variation in the genus Rubus in the Czech Republic. IV.
Preslia, 70, 225-245 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6005506; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011829 - BU-J 980070 RIV SK sla M
Krahulec, F.
Allium.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 356-358.

016659 - BU-J 990039 RIV CZ cze J
Krahulec, F.
Poznámky k článkům o česneku podivném.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, 21-23 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016801 - BU-J 990536 RIV SIGLE GB eng M
Królikowska, J. - Přibáň, K. - Šmíd, P.
Micro-climatic conditions and water economy of wetlands vegetation.
In: The production ecology of the wetlands: the IBP synthesis. - (Ed. Westlake, D. F.; Květ, J.; Szczepanski, A.). - Cambridge, University Press 1998. - S. 367-404.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

012876 - BU-J 980519 CZ cze B
Kubát, K. - Kalina, T. - Kováč, J. - Kubátová, D. - Prach, K. - Urban, Z.
Botanika. Praha, Scientia 1998. - 231 s.

016638 - BU-J 990017 RIV CZ eng J
Kubínová, D. - Krahulec, F.
Phenology of Rumex longifolius: a key factor for the success of an invasive species?
Preslia, 70, 339-348 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

015645 - BU-J 990552 CZ cze N
Kučera, T. - Kolbek, J. - Ursta, L. - Komancová, B. - Němcová, L. - Baráková, B.
Mapy potenciální přirozené vegetace v ochraně přírody: příklad mapy 1 : 25 000 CHKO a BR Křivoklátsko.
Ochrana přírody, 53 [7] 204-207 (1998).
Grant: AOPaK VaV(CZ) 610/96

016786 - BU-J 990521 RIV CZ cze B
Kučera, T. - Mannová, V.
Srovnávací studie křivoklátských pleší. Plzeň, Západočeské muzeum 1998. - 48 s. - (Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda. 97).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/P018; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016654 - BU-J 990034 RIV CZ cze J
Kurka, R. - Kotlaba, F.
Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor.
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 38, 47-52 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016800 - BU-J 990535 RIV SIGLE GB eng M
Květ, J. - Westlake, D. F. - Dykyjová, D. - Marshall, E. J. P. - Ondok, P.
Primary production in wetlands.
In: The production ecology of the wetlands: the IBP synthesis. - (Ed. Westlake, D. F.; Květ, J.; Szczepanski, A.). - Cambridge, University Press 1998. - S. 78-168.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

023278 - BU-J 990091 RIV CZ cze J
Kyncl, T.
Dendrochronologické datování krovů kostela sv. Vojtěcha poblíž studnic u Telče a kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově.
Průzkumy památek, 11, 115-118 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1216; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

023277 - BU-J 990090 RIV CZ cze J
Kyncl, T. - Kyncl, J.
Dendrochronologie krovu nad budovou renesanční kuchyně na zámku v Uherčicích.
Zprávy Památkového ústavu v Brně, 2, 50-52 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1216; GA ČR(CZ) GA205/98/1542; GA AV ČR (CZ) KSK2017602

015664 - BU-J 990571 CZ cze K
Landsmanová, L. - Rozkošová, Z. - Maršálek, B.
Úpravna vody Troubky a Skašovská jezera před a po povodni.
In: Aktuální otázky vodárenské biologie. - (Ed. Sládeček, V.). - Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1998. - S. 158-161.
[Aktuální otázky vodárenské biologie. Praha (CZ), 98.02.04-98.02.05]

015636 - BU-J 980536 RIV GB eng M
Large, A. R. G. - Prach, K.
Floodplain ecology of the regulated River Trent: Implications for rehabilitation.
In: United Kingdom Floodplains. - (Ed. Bailey, R.G.; José, P.V.; Sherwood, B.R.). - Otley, Westbury Academic Scientific Publishing 1998. - S. 409-421.

016814 - BU-J 990621 RIV CZ cze M
Lederer, F. - Gardavský, A. - Lukešová, A. - Kubečková, K. - Čápová, R. - Lordová, E. - Trojánková, K.
Biodiverzita a ekologie sinic a řas minerálních pramenů a rašelinišť na území NPR Soos a v okolí Františkových Lázní a Mariánských Lázní.
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos. - Plzeň, Západočeská univerzita 1998. - S. 14-58.
Grant: GA ČR(CZ) 206/96/1382

015646 - BU-J 990553 RIV DE eng J
Lederer, F. - Lukavský, J.
Ankistrodesmopsis gabretae-silvae (Chlorophyta, Chlorellales) a new genus from peat bogs in the Šumava Mts., Czech Republic.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 124 [89] 39-47 ( 1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA60504; GA ČR(CZ) GA206/96/1115; -(GE) II Interreg (Germany)
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

012870 - BU-J 980509 DE eng R
Lhotský, O.
[Recenze].
Rec.: Round, F. E. - Chapman, D. J.: Progress in Phycological Research. Volume 11. - Biopress Ltd., Bristol 1995. - 370 s.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 123 [88] 141-142 (1998).
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

012871 - BU-J 980510 DE ger R
Lhotský, O.
[Recenze].
Rec.: Weilner, C.: Die Eiszeitseen des Bayerischen Waldes. Grosser Arbersee, Kleiner Arbersee, Rachelsee. - Isarpost, Landshut/Altheim. - 284 s.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 123 [88] 142-143 (1998).
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

015652 - BU-J 990559 RIV DE eng J
Lhotský, O.
Species identification as basis for biodiversity evaluations.
Verhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, 26, 1741-1742 (1998).
[-. Sao Paulo (BR), 95.07.23-95.07.29]

011813 - BU-J 980045 RIV AT eng J
Liška, J.
An international air pollution survey by school children using lichens (participation of the Czech Republic in 1995/96).
Sauteria, 9, [-] 303-310 (1998).

023272 - BU-J 990085 CZ cze/sla/eng J
Liška, J.
Česká a slovenská lichenologická bibliografie 11.
Bryonora, 22 [22] 24-26 (1998).

011814 - BU-J 980046 RIV AT eng J
Liška, J. - Dětinský, R. - Palice, Z.
A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic.
Sauteria, 9, [-] 351-360 (1998).

023312 - BU-J 990128 RIV CZ cze M
Ložek, V. - Neuhäuslová, Z.
Geofaktory České republiky.
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 11-25.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016635 - BU-J 990014 RIV DE eng J
Lücking, R. - Vězda, A.
Taxonomic studies in foliicolous species of the genus Porina (lichenolized Ascomycotina: Trichotheliaceae) - II. The Porina epiphylla group.
Willdenowia, 28, 181-225 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

015633 - BU-J 980533 CZ cze K
Lukavská, J.
Množení rostlin vhodných pro kořenové čistírny a péče o porost.
In: Sborník přednášek ze semináře - Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. - Brno, Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny 1998. - S. 62-64.
[Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Brno ( CZ), 98.06.10]

016774 - BU-J 990506 RIV DE eng J
Lukavský, J. - Cepák, V.
Motile cells in outdoor mass culture of Scenedesmus obliquus II.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 126 [91] 101-108 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/96/0136; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

016809 - BU-J 990610 CZ cze A
Lukavský, J. - Dittrt, F.
Vývoj oživení řasami v přehradní nádrži Pastviny.
In: Konference Orlice 98. - Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1998. - S. 109-116.
[Konference Orlice 98. Králíky (CZ), 98.11.26]

016660 - BU-J 990040 RIV CZ cze J
Mandák, B. - Pyšek, P.
Křídlatky v Průhonickém parku.
Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ, 19, 23-28 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016665 - BU-J 990046 RIV NL eng C
Mandák, B. - Pyšek, P.
History of the spread and habitat preferences of Atriplex sagittata (Chenopodiaceae) in the Czech Republic.
In: Plant invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. - (Ed. Starfinger, U.; Edwards, K.; Kowarik, I.; Williamson, M.). - Leiden, Backhuys Publishers 1998. - S. 209-224.
[International Conference of the Ecology of Invasive Alien Plants /4./. Berlin (DE), 97.10.01-97.10.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

015662 - BU-J 990569 RIV IR eng C
Maršálek, B.
Ecotoxicological tests for detection of toxicity in waste waters, sludges and solid wastes.
In: Asian Conference on Water and Wastewater Management. Selected English Papers. - Tehran, PR Commitee of Asian Conference on Water and Wastewater Management 1998. - S. 141-145.
[Asian Conference on Water and Wastewater Management. Teheran (IR), 98.03.02-98.03.04]

015663 - BU-J 990570 RIV IR eng C
Maršálek, B.
Cyanobacterial toxins and biomass detection.
In: Asian Conference on Water and Wastewater Management. Selected English Papers. - Tehran, PR Commitee of Asian Conference on Water and Wastewater Management 1998. - S. 92-95.
[Asian Conference on Water and Wastewater Management. Teheran (IR), 98.03.02-98.03.04]

015655 - BU-J 990562 RIV US eng J
Maršálek, B. - Rojíčková, R.
The use of miniaturized algal bioassays in comparison to the standard flask assay.
Environmental Toxicology and Water Quality, 13 [3] 235-241 ( 1998).
[Impact factor: 0.659(96) 0.578(97) 0.000(99) ]

015647 - BU-J 990554 RIV DE eng J
Maršálek, B. - Rojíčková-Padrtová, R. - Lukavský, J.
Long-term maintenance of algal strains for use in bioassays and biotechnology.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 124 [89] 121-136 (1998).
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

015649 - BU-J 990556 RIV CZ cze J
Marvan, P.
Řasová flóra stojatých vod, mokřadů a toků širší oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 34, [-] 1-136 (1998).

016773 - BU-J 990505 RIV SK eng J
Marvan, P.
Outlines of modern classification of coccal green algae.
Biologia, 53 [4] 365-366 (1998).
[Biology and Taxonomy of the Green Algae /3./. Smolenice (SK), 97.10.06-97.10.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01)]

012864 - BU-J 980502 CZ cze C
Marvan, P. - Beránková, D. - Kupec, J.
Vývoj kvality vody v záplavách středního toku Moravy.
In: Aktuální otázky vodárenské biologie. - (Ed. Sládeček, V.). - Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1998. - S. 136-140.
[Aktuální otázky vodárenské biologie. Praha (CZ), 98.02.04-98.02.05]

022557 - BU-J 990592 CZ cze K
Marvan, P. - Fajtová, K.
Characiochloris apiculata (Chlorophyceae), morfologie a biologie.
In: Sborník referátů 38. pracovní konference AS ČBS. - (Ed. Poulíčková, A.; Palochová, A.). - Olomouc, Algologická sekce ČBS 1998. - S. 6-8.
[Pracovní konference ČBS /38./. Rožmberk nad Vltavou. (CZ), 98.10.19-98.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016632 - BU-J 990011 RIV ES eng J
Moravec, J.
Problems with the publication of original diagnoses of associations; syntaxonomic and nomenclatural implications.
Acta Botanica Barcelonae, 45, 517-524 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016633 - BU-J 990012 RIV SE eng J
Moravec, J.
Reconstructed natural versus potential natural vegetation in vegetation mapping - a discussion of concepts.
Applied Vegetation Science, 1, 173-176 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016634 - BU-J 990013 RIV CZ cze B
Moravec, J.
Acidofilní doubravy. (Ed. Moravec, J.). - 1. vyd. Praha, Academia 1998. - 63 s. - (Přehled vegetace České republiky. 1).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1181; GA ČR(CZ) GA206/96/0592; GA AV ČR (CZ) KSK2005601

023319 - BU-J 990135 RIV CZ cze M
Moravec, J.
Květnaté bučiny (Eu-Fagenion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 107-133.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023320 - BU-J 990136 RIV CZ cze M
Moravec, J.
Vápnomilné bučiny (Cephalanthero-Fagenion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 133-135.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023322 - BU-J 990138 RIV CZ cze M
Moravec, J. - Husová, M. - Neuhäuslová, Z.
Acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo-Fagion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 138-149.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016668 - BU-J 990050 RIV CZ cze B
Neuhäuslová, Z.
Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. 1. vyd. Praha, Academia 1998. - 341 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023315 - BU-J 990131 RIV CZ cze M
Neuhäuslová, Z.
Legenda Mapy potenciální přirozené vegetace.
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 59-61.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023316 - BU-J 990132 RIV CZ cze M
Neuhäuslová, Z.
Lužní lesy (Alnion incanae).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 61-84.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023317 - BU-J 990133 RIV CZ cze M
Neuhäuslová, Z.
Dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 84-102.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023314 - BU-J 990130 RIV CZ cze M
Neuhäuslová, Z. - Blažková, D.
Vegetační mapování.
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 51-58.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

028469 - BU-J 20000129 RIV CZ eng A
Neuhäuslová, Z. - Blažková, D.
Use of geobotanical maps in the Czech Republic.
In: Nature and culture in landscape ecology (experiences for the 3rd Millenium). - (Ed. Kovář, P.). - Praha, Charles University in Prague 1998. - S. 139-145.
[CZ-IALE Conference. Prague (CZ), 98.09.07-98.09.13]
Výzkumný záměr: Z6005908

023313 - BU-J 990129 RIV CZ cze M
Neuhäuslová, Z. - Rybníčková, E. - Rybníček, K. - Husová, M.
Vegetace.
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 31-50.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023325 - BU-J 990141 RIV CZ cze M
Neuhäuslová, Z. - Sádlo, J.
Acidofilní bikové, jedlové, březové a borové doubravy (Genisto germanicae-Quercion).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 188-205.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

007854 - UPB-H 980031 RIV CZ cze J
Novák, F. - Kalčík, J. - Rauch, O.
Retenční křivky a další půdní hydrolimity v půdním profilu smrkového porostu na Mečůvce (Beskydy).
Zpravodaj Beskydy, 11, 47-52 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832

011844 - BU-J 980092 RIV SK cze C
Pande, K. - Fiala, K.
Variabilita populací Athyrium distentifolium v NPR Kněhyně v Beskydech.
In: Populačná biológia rastlín, V. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava/Nitra, SEKOS 1998. - S. 93-98.
[Populačná biológia rastlín 5. Nitra (SK), 98.09.17-98.09.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0170

023286 - BU-J 990099 RIV CZ cze J
Papáčková, L. - Lederer, F. - Váňa, J. - Jeník, J. - Husáková, J. - Holmanová, I. - Sýkorová, I.
Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava).
Silva Gabreta, 2, 93-103 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1115

011817 - BU-J 980052 RIV CZ cze J
Pecháčková, S. - Krahulec, F.
Louky Krkonoš: obnova luk s převahou rdesna hadího kořene (Polygonum bistorta). Část 2.
Ochrana přírody, 53 [5] 136-137 (1998).

015650 - BU-J 990557 RIV BE eng J
Piqueras, J. - Klimeš, L.
Demography and modelling of clonal fragments in the pseudoannual plant Trientalis europaea L.
Plant Ecology, 136, 213-227 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/0503
[Impact factor: 0.000(97) 1.171(98) 1.339(99) 0.822(00) 1.059(01)]

012878 - BU-J 980522 CZ cze C
Pokorný, J.
Slunce - Země - Voda.
In: Využití sluneční energie v klimatických podmínkách ČR. Sborník referátů. - Praha, ČEZ 1998. - S. -.
[Seminář - energie pro zítřek. Praha (CZ), 98.03.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA521/96/0521

015660 - BU-J 990567 CZ cze M
Pokorný, J.
Povodně a sucha, následek lidské činnosti.
In: Krajina, voda, povodeň. - Praha, Správa CHKO 1998. - S. 9-20.

015661 - BU-J 990568 CZ cze K
Pokorný, J.
Toky energie a živin v krajině - klíč k setrvalému užívání.
In: Revitalizace říčních ekosystémů, ozdravení vodárenských nádrží na Vysočině. - (Ed. Rouš, J.). - Žďár nad Sázavou, Nadace Prameny Vysočiny 1998. - S. 1-7.
[Revitalizace říčních systémů - ozdravení vodárenských nádrží na Vysočině. Žďár nad Sázavou (CZ), 97.10.16-97.10.17]

015665 - BU-J 990572 CZ cze M
Pokorný, J.
Toky sluneční energie a její využití.
In: Slunce a tepelná čerpadla pro vytápění a přípravu TUV. - Praha, ČEZ, a.s., Energetické poradenské středisko 1998. - S. -.

012866 - BU-J 980504 CZ cze J
Pokorný, J. - Eiseltová, M.
Člověk mění toky energie, vody a dalších látek v krajině.
EKO - ekologie a společnost, 9 [1] 6-10 (1998).

015637 - BU-J 980537 CZ cze K
Pokorný, J. - Eiseltová, M.
Toky energie, vod a látek v krajině.
In: Krajina a voda. - (Ed. Němec, J.). - Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 1998. - S. 55-59.
[Voda a krajina. Veselí nad Moravou (CZ), 98.04.22-98.04.24]

012881 - BU-J 980521 FR eng B
Pokorný, J. - Pechar, L. - Radová, J. - Bastl, J. - Drbal, K.
Heavy metals in the ecosystems of the river Lužnice and the Naděje fishpond ecosystem.
In: First phase report of the Třeboň otter project. - (Ed. Dulfer, R.; Roche, K.). - Strasbourg Cedex, Council of Europe Publishing 1998. - S. 72-76.

015628 - BU-J 980528 RIV AU eng C
Pokorný, J. - Ripl, W. - Eiseltová, M.
Impacts of Deforestation and Drainage on Climate: Landscape Management and Policy Implications. [CD-ROM].
In: WaterTech Conference Proceedins Brisbane 1998. - Brisbane, Australian Water and Wastewater Association 1998. - S. 1-12.
[WaterTech - conference promoting technology, science and business in the water industry. Brisbane (AU), 98.04.26-98.04.29]

015629 - BU-J 980529 AU eng A
Pokorný, J. - Ripl, W. - Ridgill, S. C. - Eiseltová, M.
Impacts of Deforestation and Drainage on Climate: Landscape Management and Policy Implications.
In: WaterTech Brisbane Convention Centre 1998. Executive summaries. - Brisbane, Australian Water and Wastewater Association 1998. - S. 6.
[WaterTech - conference promoting technology, science and business in the water industry. Brisbane (AU), 98.04.26-98.04.29]

012865 - BU-J 980503 CZ cze J
Pokorný, P.
Z dávné minulosti našeho kraje.
Třeboňský svět, 6 [2] 9, 11 (1998).

022558 - BU-J 990593 CZ cze K
Poulíčková, A. - Lhotský, O. - Komárek, J.
Databáze sinic a řas České republiky, prezentace projektu.
In: Sborník referátů 38. pracovní konference AS ČBS. - (Ed. Poulíčková, A.; Palochová, A.). - Olomouc, Algologická sekce ČBS 1998. - S. 11-15.
[Pracovní konference ČBS /38./. Rožmberk nad Vltavou. (CZ), 98.10.19-98.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

015648 - BU-J 990555 RIV DE eng J
Poulíčková, A. - Pechar, L. - Kümmel, M.
Influence of sediment removal on fishpond phytoplankton.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 124 [89] 107-120 (1998).
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

012868 - BU-J 980507 CZ cze J
Prach, K.
Opuštěná pole a plevele na nich.
Rostlinolékař, 9 [2] 27-28 (1998).

012877 - BU-J 980520 CZ cze B
Prach, K.
Základy ekologie rostlin.
In: Botanika. - Praha, Scientia 1998. - S. 187-211.

022567 - BU-J 990602 RIV SIGLE CZ cze M
Prach, K.
Komplex suksesních stadií na antropogenních stanovištích (oblasti povrchové těžby aj.) (Spol. Betula pendula-Calamagrostis epigejos).
In: Mapa přirozené vegetace České republiky. Textová část. - (Ed. Neuhäuslová, Z. et al.). - Praha, Academia 1998. - S. 243-245.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

015640 - BU-J 980541 CZ cze J
Prach, K. - Chrtek, J. - Lepš, J.
RNDr. Jana Osbornová, CSc. - 60 let.
Preslia, 70 [1] 73-75 (1998).

015659 - BU-J 990566 RIV CZ cze J
Prach, K. - Pyšek, P.
Dřeviny v sukcesi na antropogenních stanovištích.
Zprávy České Botanické Společnosti. Materiály, 33 [16] 59-66 ( 1998).

016622 - BU-J 990001 CZ eng J
Prášil, K. - Réblová, M.
Biodiversity of selected Ascomycetes groups in the Šumava Mountains.
Silva Gabreta, 2, 7-22 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

015634 - BU-J 980534 CZ cze C
Přibáň, K.
Výpar z porostu mokřadních rostlin.
In: Sborník přednášek ze semináře - Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. - Brno, Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny 1998. - S. 80-81.
[Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Brno ( CZ), 98.06.10]

011812 - BU-J 980044 RIV CA eng J
Puntieri, J. G. - Pyšek, P.
Branching and competitive hierarchies in populations of Galium aparine.
Canadian Journal of Botany, 76, [-] 63-74 (1998).
[Impact factor:0.860(91) 0.876(92) 0.848(93) 0.788(94) 0.917(95) 0.778(96) 0.980(97) 0.983(98) 1.039(99) 0.816(00) 0.949(01)]

011810 - BU-J 980039 RIV GB eng J
Pyšek, P.
Alien and native species in Central European urban floras: a quantitative comparison.
Journal of Biogeography, 25, [-] 155-163 (1998).
[Impact factor:0.708(92) 1.080(93) 0.794(94) 0.792(95) 0.881(96) 1.156(97) 1.438(98) 1.234(99) 1.440(00) 1.497(01)]

011811 - BU-J 980043 RIV CZ cze J
Pyšek, P. - Mandák, B.
Elodea canadensis: Naturalizace v České republice a seznam lokalit.
Muzeum a současnost. Řada přírodovědná, 12, [-] 51-68 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2440

016664 - BU-J 990045 RIV NL eng C
Pyšek, P. - Prach, K. - Mandák, B.
Invasions of alien plants into habitats of Central European landscape: An historical pattern.
In: Plant invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses. - (Ed. Starfinger, U.; Edwards, K.; Kowarik, I.; Williamson, M.). - Leiden, Backhuys Publishers 1998. - S. 23-32.
[International Conference of the Ecology of Invasive Alien Plants /4./. Berlin (DE), 97.10.01-97.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2440; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016623 - BU-J 990002 RIV SE eng J
Réblová, M.
Fungal diversity in the Czech Republic. New species of Aporhynchostoma, Capronia, Ceratosphaeria and Lasiosphaeria.
Sydowia, 50 [2] 229-251 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016624 - BU-J 990003 RIV CZ eng J
Réblová, M.
A new Chaetosphaeria with a Dictyochaeta anamorph.
Czech Mycology, 50 [3] 151-159 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

016625 - BU-J 990004 RIV CZ eng J
Réblová, M.
Revision of three Melanomma species described by L. Fuckel.
Czech Mycology, 50 [3] 161-179 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

015654 - BU-J 990561 RIV NL eng M
Rojíčková, R. - Maršálek, B. - Dutka, B. - McInnis, R.
Bioassays used for detection of ecotoxicity at contaminated areas.
In: Environmental Contamination and Remediation Practices at Former and Present Military Bases. - (Ed. Fonnum, F.). - Kluwer, Kluwer Academic Publishers 1998. - S. 227-232.
Grant: NATO Linkage(XX) Grant No.960 334

015653 - BU-J 990560 RIV GB eng J
Rojíčková-Padrtová, R. - Maršálek, B. - Holoubek, I.
Evaluation of alternative and standard toxicity assays for screening of environmental samples: selection of an optimal test battery.
Chemosphere, 37, [-] 495-507 (1998).
Grant: MŽP(CZ) MR/340/1/96
[Impact factor:1.109(91) 1.211(92) 0.877(93) 1.086(94) 1.334(95) 1.204(96) 1.145(97) 1.019(98) 1.255(99) 1.033(00) 1.181(01)]

023328 - BU-J 990144 RIV CZ cze M
Rybníček, K.
Rašeliniště (Scheuchzerio-Caricetea fuscae, Oxycocco-Sphagnetea).
In: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. - Praha, Academia 1998. - S. 232-256.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605413; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

011849 - BU-J 980102 RIV DE eng J
Rybníček, K. - Dickson, J. - Rybníčková, E.
Flora and vegetation at about A. D. 1100 in the vicinity of Brno, Czech Republic.
Vegetation History and Archaeobotany, 7, [-] 155-165 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/1185; GA ČR(CZ) GA206/96/0531
[Impact factor: 0.000(96) 0.800(97) 1.056(99) 1.233(00) 0.773(01)]

011861 - BU-J 980119 RIV CZ cze J
Rybníčková, E. - Rybníček, K.
Postglaciální šíření a paleocenotické vazby smrku, buku a jedle na území bývalého Československa.
Zprávy České botanické společnosti, Mater. 16, 33, [-] 25-27 ( 1998).

023307 - BU-J 990123 RIV SK cze M
Rybníčková, E. - Rybníček, K.
Analýzy jezerních sedimentů z Popradského a Štrbského plesa.
In: Rastliny a človek - (Ed. Benčaťová, B.; Hrivnák, R.). - Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 1998. - S. 85-87.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

011856 - BU-J 980114 RIV CZ eng J
Sádlo, J.
Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic.
Preslia, 70, [-] 57-68 (1998).

011857 - BU-J 980115 RIV CZ cze J
Sádlo, J.
Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku.
Muzeum a současnost. Řada přírodovědná, 12, [-] 19-24 (1998).

011839 - BU-J 980087 RIV SK cze C
Sedláková, I.
Změny ve struktuře expandujícího polykormonu Calamagrostis epigejos.
In: Populačná biológia rastlín, V. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava/Nitra, SEKOS 1998. - S. 83-87.
[Populačná biológia rastlín 5. Nitra (SK), 98.09.17-98.09.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0216

012869 - BU-J 980508 DE eng J
Senna, P. A. C. - Komárek, J.
Dasygloea brasiliensis n. comb. (syn.: Lyngbya brasiliensis), Cyanoprocaryotes, from the central part ("cerrados") of Brazil.
Archiv für Hydrobiologie. Algological Studies, 123 [88] 1-16 ( 1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6005704
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

015651 - BU-J 990558 RIV DE eng J
Senna, P. A. C. - Peres, A. C. - Komárek, J.
Coelomoron tropicalis, a new cyanoprokaryotic species from Sao Paulo State, Brazil.
Nova Hedwigia, 67 [1-2] 93-100 (1998).
[Impact factor:0.444(92) 0.430(93) 0.378(94) 0.597(95) 0.507(96) 0.392(97) 0.582(98) 0.699(99) 0.488(00) 0.598(01)]

011818 - BU-J 980054 RIV CZ eng J
Skálová, H. - Vosátka, M.
Growth response of three Festuca rubra clones to light quality and arbuscular mycorrhiza.
Folia Geobotanica, 33 [2] 159-169 (1998).
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

016667 - BU-J 990049 RIV CZ eng B
Slavík, B.
Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. 3. 1. vyd. Praha, Academia 1998. - 202 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA605408; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023261 - BU-J 990073 CZ cze J
Slavík, B.
Květena dvou rybníků na Libáňsku. (Příspěvek ke květeně okolí Starých Hradů X).
Listy Starohradské Kroniky, 21, 115-119 (1998).

009754 - MBU-M 980514 CZ eng C
Soukupová, J. - Lukavský, J. - Nedbal, L.
Role of adaptation and biomass growth in an algal biotest for determination of the pollution by herbicides.
In: Development applications cost-effectiveness. - Brno, Masaryk University 1998. - S. 98.
[International symposium on new microbiotests. Brno (CZ), 98.06.01-98.06.03]

009753 - MBU-M 980513 CZ eng C
Soukupová, J. - Lukavský, J. - Trtílek, M. - Nedbal, L.
Fluorescence emission: a rapid and low-cost assessment method for algal biotests.
In: Development applications cost-effectiveness. - Brno, Masaryk University 1998. - S. 99.
[International symposium on new microbiotests. Brno (CZ), 98.06.01-98.06.03]

023288 - BU-J 990101 CZ cze M
Soušková, P. - Papáčková, L.
Skřípinec Tabernemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani) na slaništích Soosu.
In: Flóra a vegetace minerálních pramenů a rašelinišť NPR Soos. - (Ed. Lederer, F.; Chocholoušková, Z.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni - Pedagogická fakulta 1998. - S. 116-126. - ( Sborník katedry biologie).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1382; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

016782 - BU-J 990517 SIGLE NL eng G
Starfinger, U. - Edwards, K. R. - Kowarik, I. - Williamson, M.
Plant invasions. Ecological mechanisms and human responses. Leiden, Backhuys Publishers 1998. - 362 s.
[International Conference on the Ecology of Invasive Alien Plants /4./. Berlin (DE), 97.10.01-97.10.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602; U.S.-Czech Technical and Scientific Grant(US) 94035

015656 - BU-J 990563 RIV SIGLE GB eng M
Straškrabová, J. - Prach, K.
Five Years of Restoration of Alluvial Meadows: A Case Study from Central Europe.
In: European Wet Grasslands. Biodiversity, Management and Restoration. - (Ed. Joyce, Ch.B.; Wade, M.P.). - Chichester, John Wiley and Sons 1998. - S. 265-303. - (Landscape Ecology Series.).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA60520; GA ČR(CZ) GA204/94/0395

015635 - BU-J 980535 RIV CZ eng J
Šrůtek, M. - Teckelmann, M.
Review of biology and ecology of Urtica dioica.
Preslia, 70 [1] 1-19 (1998).

011830 - BU-J 980071 RIV SK sla M
Štěpánek, J.
Knautia.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 507-508.

011836 - BU-J 980080 RIV CZ cze J
Štěpánek, J.
Máty (Pulegium a Mentha) v České republice. 1. Původní a zplaňující druhy.
Zprávy České botanické společnosti, 33, [-] 1-28 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/1545

023263 - BU-J 990075 RIV CZ cze J
Štěpánek, J.
Máty (Pulegium a Mentha) v České republice II. Kříženci.
Zprávy České Botanické Společnosti, 33, 101-144 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/1545; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023290 - BU-J 990104 RIV CZ eng J
Theurillat, J. -P. - Moravec, J.
Index of new names of syntaxa published in 1994.
Folia Geobotanica, 33 [4] 441-473 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

023291 - BU-J 990105 RIV CZ eng J
Theurillat, J. -P. - Moravec, J.
Index of names of syntaxa typified in 1994.
Folia Geobotanica, 33 [4] 475-480 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

011831 - BU-J 980072 RIV SK sla M
Tomšovic, P.
Rorippa.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 597-598.

011842 - BU-J 980090 RIV CZ cze J
Tůma, I.
Srovnání půdních teplotních poměrů na odlesněné ploše s různým porostem trav v Beskydech.
Zpravodaj Beskydy, 11, [-] 79-82 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0170; GA AV ČR(CZ) IA66905

011843 - BU-J 980091 RIV SK cze C
Tůma, I.
Srovnání zásoby semen v půdě různých lučních společenstev a její ovlivnění expandující Calamagrostis epigejos.
In: Populačná biológia rastlín, V. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava/Nitra, SEKOS 1998. - S. 88-92.
[Populačná biológia rastlín 5. Nitra (SK), 98.09.17-98.09.19]

011846 - BU-J 980094 RIV SK eng J
Tůma, I.
Variation in the activity of cellulolytic microorganisms in several ecosystems of the Beskydy Mts.
Ekológia Bratislava, 17 [3] 316-326 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01)]

011808 - BU-J 980020 RIV CZ cze J
Vězda, A.
Flóra lišejníků v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice.
Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis, 30, [-] 77-120 (1998).

023249 - BU-J 990061 CZ cze J
Vítková, M.
Flóra výsypek Českých lupkových a uhelných závodů Nové Strašecí.
Zprávy České Botanické Společnosti, 33, 145-158 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

023245 - BU-J 990057 RIV SE eng C
Vosátka, M.
Method of metabolic staining of the ERM - alkaline phosphatase and NADH diaphorase.
In: Development and function of the mycelium of arbuscular mycorrhizal fungi. - (Ed. Kling, M.). - Uppsala, Department of Microbiology, Swedish University of Agricultural Sciences 1998. - S. 19-20.
[ICOM 2 Workshop. Uppsala (SE), 98.07.01-98.07.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

011850 - BU-J 980103 RIV NL eng J
Vosátka, M. - Dodd, J. C.
The role of different arbuscular mycorrhizal fungi in the growth of Calamagrostis villosa and Deschampsia flexuosa, in experiments with simulated acid rain.
Plant and Soil, - [200] 251-263 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6005705; GA MŠk(CZ) ME 063
[Impact factor:0.706(91) 0.954(92) 1.007(93) 0.714(94) 0.999(95) 1.396(96) 1.193(97) 1.216(98) 1.281(99) 1.218(00) 1.229(01)]

028487 - BU-J 20000148 RIV CZ eng A
Vosátka, M. - Rydlová, J. - Malcová, R.
Microbial inoculation of plants for revegetation of disturbed soils in degraded ecosystems.
In: Proceedings of the CZ-IALE conference "Present and historical nature-culture interactions in landscapes (Experiences for the 3rd Millenium)". - (Ed. Kovář, P.). - Praha, CZ-IALE 1998. - S. 303-317.
[Present and historical nature-culture interactions in landscapes (Experiences for the 3rd Millenium).. Praha (CZ), 98.09.07-98.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/99/0895; GA AV ČR(CZ) IAA6005705

016799 - BU-J 990534 RIV SIGLE GB eng B
Westlake, D. F. - Květ, J. - Szczepanski, A.
The production ecology of wetlands: the IBP synthesis. Cambridge, University Press 1998. - 568 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

016650 - BU-J 990029 RIV CZ eng J
Wiegleb, G. - Kaplan, Z.
An account of the species of Potamogeton L. (Potamogetonaceae).
Folia Geobotanica, 33, 241-316 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/1539; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.987(96) 0.361(97) 0.393(99) ]

011865 - BU-J 980129 RIV PT eng C
Zákravský, P. - Hroudová, Z.
Reproductive ecology of Alisma gramineum Gmel.
In: Management and Ecology of Aquatic Plants. Proceedings of the 10th EWRS International Symposium on Aquatic Weeds, Lisbon, 21-25 September, 1998. - (Ed. Monteiro, A.; Vasconcelos, T.; Catarino, L.). - Lisbon, EWRS 1998. - S. 155-158.
[10th EWRS Symposium on Aquatic Weeds. Lisbon (PT), 98.09.21-98.09.25]

011832 - BU-J 980073 RIV SK sla M
Zázvorka, J.
Orobanchaceae.
In: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - (Ed. Marhold, K.; Hindák, F.). - Bratislava, VEDA - vydavatelstvo SAV 1998. - S. 550-551.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2002-09-10