Klíčové slovo zpřístupňování elektronických zdrojů

č. 2016, 2-3
Infoparty 2016

č. 2015, 2-3
Infoparty 2015

č. 2012, 2
Infopárty 2012