Klíčové slovo životní jubileum

č. 2012, 1
Zvláštní číslo Knih a dějin věnované dr. Anežce Baďurové