Klíčové slovo výbuchy

č. 2013, 3
Exploze plynu v Divadelní ulici a její následky v Knihovně AV ČR (KNAV)