Klíčové slovo Vítek Antonín (1940–2012)

č. 2012, 1
Pocta Antonínu Vítkovi