Klíčové slovo vědecké instituce a organizace

č. 2018, 2
Veletrh vědy 2018

č. 2014, 2
„Keeping data: The process of data curation“