Klíčové slovo Ústav organické chemie a biochemie (Akademie věd ČR)

č. 2016, 2-3
Rozhovor s Jiřím Poláchem a Michaelou Záluskou z Knihovny ÚOCHB