Klíčové slovo Týden vědy a techniky 2012

č. 2012, 4
Týden vědy a techniky 2012 v Knihovně AV ČR