Klíčové slovo správa dat a databází

č. 2018, 2
Národní workshop OpenAIRE

č. 2012, 1
Federativní autentizační a autorizační infrastruktura Shibboleth v KNAV

č. 2011, 3-4
Konference PASIG 2011 (Londýn)