Klíčové slovo online správa recenzního řízení

č. 2015, 4
Systém ScholarOne a jeho využití redakcemi časopisů v AV ČR