Klíčové slovo objevitelé a vynálezci

č. 2017, 1
Samuel Morse

č. 2015, 2-3
Josef Brožek