Klíčové slovo Nobelova cena (ocenění)

č. 2019, 1
Pierre Curie