Klíčové slovo mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

č. 2019, 2
ZÍSKEJ, služba pro sdílení fondu, se otevírá pro všechny knihovny

č. 2014, 3
Rozhovor s Mgr. Karolínou Košťálovou

č. 2013, 2
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)