Klíčové slovo Koperník Mikuláš 1473-1543

č. 2012, 4
Mikuláš Koperník